1100 skolebørn keder sig

Andelen af skolebørn, som ikke føler sig fagligt udfordret, stiger. Pressefoto.

Furesø Kommunes skolevæsen klarer sig fint på trivselsopgørelsen fra Børne- & Undervisningsministeriet, men lige lovligt mange føler sig ikke fagligt udfordret og medbestemmelsen falder i takt med, at børnene bliver ældre.
For nogle år siden var Furesø Kommunes skolevæsen det allerbedste i hele landet, når man målte på trivsel. Sådan er det ikke længere. Men en ottendeplads er bestemt heller ikke at kimse af.
Dykker man ned i tallene, kommer der interessante fakta frem.
Eleverne oplever, at undervisningen bliver mere kedelig, jo længere de kommer i skoleforløbet. I indskolingen siger hver tiende af elev (10,4%), at timerne er kedelige. Dette stiger til, at næsten hver tredje elev på mellemtrinet (32,5%) meget tit eller tit oplever, at undervisningen er kedelig. For eleverne i udskolingen er det op mod halvdelen (48,4%), der oplever, at timerne meget tit eller tit er kedelige. Det er mere end 1100 elever samlet set.
I forhold til begrebet faglig trivsel er Furesø faldet fra 37 procent glade elever i 2019/20 til 27,6 procent glade elever i 2023/24.
Når eleverne bliver spurgt til medbestemmelse er billedet lige omvendt. I indskolingen svarer 36,3 procent, at de aldrig eller sjældent bliver inddraget. Det tal stiger til 45,4 procent i udskolingen. Det er tankevækkende, at medbestemmelsen bliver mindre i løbet af skoleforløbet, selvom vi skal danne børn og unge til at tage ansvar.
Formanden for Furesø Lærerkreds, Louise Ekmann Brandt er bestemt ikke overrasket over udviklingen.
– Samtidig med reformen i 2014, hvor skoledagen blev længere er der sparet på vores skoler, ikke kun i Furesø, men i hele landet. Der bliver færre og færre muligheder for at lave en anderledes skoledag, som ellers var meningen med reformen. I den seneste Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) fra Furesø, svarer lærerne, at de er presset på tid og alt for mange opgaver og muligheden for god og faglig forberedelse. Lærerne mangler samtidig mulighed for efter- og videreuddannelse pga. besparelser. Besparelser på andre områder i kommunen rammer også skolerne, forklarer Louise Ekmann Brandt.
Udvalgsformand Muhammed Bektas er tilfreds med Furesøs samlede placering.
– I Furesø har vi nogle folkeskoler, hvor der er høj faglig kvalitet og eleverne trives. Historisk set har vi ligget blandt de 10 bedste kommuner, når det handler om faglige resulterer og trivslen blandt vores elever. Det kan vi være stolte af, og resultaterne skyldes i høj grad den indsats der ligges ude på skolerne hver eneste dag, siger Muhammed Bektas.
Næstformand i Børn- og Skoleudvalget Anders Medum Groth (RV) vil fortsætte arbejdet med at skabe en mere interessant skoledag.
– Strukturelt skal vi politisk fortsætte med at skabe skoletilbud i andre rammer som fx Fodbold Fulton, Naturtalenter, Skolelandbruget og Nest-klasserne, hvor vi kan skabe basis for en spændende og interessant skoledag. Vi skal hele tiden udforske de muligheder for at drive skole der er, med fokus på læring og trivsel for alle Furesøs børn, siger Anders Medum Groth.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *