136 planteburgere og mange gode pointer

Formanden for Miljørådet, Charlotte Søllner Hernø, bød velkommen til borgermødet.

Miljørådets borgermøde om klimaet blev en succes. 136 borgere havde tilmeldt sig. De fik serveret planteburger med tilbehør af Furesø Kommune, som ifølge vedtægterne står for serveringen ved Miljørådets offentlige møder, men vigtigst af alt – de fik god viden med hjem.
Fx kunne Nina Preus, forbrugersociolog i Landbrug & Fødevarer, fortælle, at forbrugerne i dag vægter pris højere end dyrevelfærd og klima. Faktisk er det gået den forkerte vej de senere år.
– Det var overraskende information, at forbrugernes holdning ifølge data har ændret sig i den retning, siger Charlotte Søllner Hernø, formand for Miljørådet.
Michael Minter, programchef for CONCITOs program om fødevarer og forbrug, fortalte om den store klimadatabase, som afslører vigtige informationer om danskernes meget store klimaaftryk.
– Mange af tilhørerne vidste ikke de her ting. Det var netop vores målgruppe i forhold til det her arrangement, forklarer Charlotte Søllner Hernø.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest