70 år – Lene Munch-Petersen

Lene Munch-Petersen bliver 70 år den 3. februar.

Udvalgsformand Lene Munch-Petersen fylder 70 år den 3. februar. Fødselsdagen holdes ved en reception i Annexgården, for familie, venner og politiske kolleger.
Lene Munch-Petersen flyttede til Hareskovby i 1980. Der gik ikke lang tid, før han kastede sig arbejdet med at oprette Hareskov Medborgerforening oprettelse og dermed også foreningens brug af Annexgården. Lene Munch-Petersen fungerede som formand for HMB i to omgange.
– Arbejdet i lokaludvalget i HMB interesserede mig fra starten for at sikre gode vilkår for vores by i form af sikre skoleveje, lokalplaner til sikring af det skovnære område, fastholdelse af skoler og daginstitutioner, bibliotek samt idrætsfaciliteter, fortæller Lene Munch-Petersen.
Kimen var lagt til en lokalpolitisk indsats. Lene Munch-Petersen stillede efter opfordring op for Socialdemokratiet ved kommunalvalget i 2013. Hun blev valgt ind med et stort antal personlige stemmer og genvalgt fire år senere, hvor hun også blev formand for Udvalget for Natur og Klima.
– Jeg er mest stolt af indsatsen for klimaet og med målsætningen om, at kommunen bliver klimaneutral co2-mæssigt i 2030. Det kan kun nås ved store strukturelle indsatser, som fx. varmeplan og udrulning af fossilfri fjernvarme til at dække 80% af kommunes boliger, indvinding af varme fra Furesøen. Den borgernære græsrodsindsats har vist sig gennem klimafamilieprojektet, hvor fire familier i seks måneder fik maksimalt med informationer og inspiration om reduktion af CO2, og hvor resultatet blev en besparelse på mellem 30-50%, fortæller Lene Munch-Petersen og fortsætter:
– Vi har allerede holdt to Klimafolkemøder i Værløse og senest i Farum, hvor alle borgere får inspiration og viden omkring klimaindsatsen. Borgerne får også mulighed for at holde kommunen op på vejen til at nå klimamålet om at blive CO2 neutral i 2030.
Lene Munch-Petersen har flere mål, der skal arbejdes for.
– Af politiske målsætninger er indsatsen for unge mellem 25-29 uden uddannelse eller arbejde samt bekæmpelse af rotter! Begge dele er fortsat vigtige og kan nås endnu, siger Lene Munch-Petersen.
Lene Munch-Petersen arbejder fortsat som socialrådgiver i personaleafdelingen i Novo Nordisk/Novozymes, primært for at hjælpe langtidssygemeldte borgere gennem tværfaglig indsats, med at vende tilbage til arbejdet.
Familiemæssigt er det blevet til tre voksne børn og syv børnebørn i alderen 1 år til 11 år samt en dejlig kæreste.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest