Åbent Hus om bekæmpelse af støj fra Hillerødmotorvejen

Borgermøde om helhedsplanen for trafikstøj den 30. maj.

Torsdag den 30. maj 17 til 18.30 i rådhusets kantine kan Furesøs borgere komme til Åbent Hus og høre om en helhedsplan, der indeholder konkrete forslag om, hvordan støj fra Hillerødmotorvejen kan bekæmpes, og som byrådet vedtog i januar 2024.
Støjkort viser, at over halvdelen af Furesøs borgere er ramt af sundhedsskadelig støj fra Hillerødmotorvejen. I januar 2024 vedtog Furesø Byråd en helhedsplan for bekæmpelse af støj fra Hillerødmotorvejen udarbejdet af repræsentanter for alle byrådets partier og fire borgere i et såkaldt § 17 stk. 4-udvalg. Planen indeholder løsninger på, hvordan man kan reducere den sundhedsskadelig støj fra Hillerødmotorvejen.
– Vi ønsker i byrådet at markere, at kampen mod støjen er en fælles kamp for vores borgeres sundhed og for en mere stille kommune at leve i. Helhedsplanen peger på løsninger, der både på kort og lang sigt vil kunne skabe det – både i Farum og i Værløse. Det mest indgribende forslag – en overdækning i Farum – har potentialet til at samle byen til glæde for alle kommunens borgere. Med rapporten i hånden kan vi tage dialogen med Vejdirektoratet og Folketinget og fremføre vores fælles ønsker. Vi har behov for, at vi som samfund tager støjproblemerne langt mere seriøst, siger Egil Hulgaard, (C), formand for §17 stk. 4-udvalget bag anbefalingerne.
Helhedsplanen foreslår tiltag på disse delstrækninger: Bregnerød (støjvolde og støjskærme), Farum (overdækning), Fiskebækbroen (let overdækning), Nørreskoven (støjskærme) Kollekolle (let overdækning samt støjskærme).
På mødet vil der også blive fortalt om forslag til hastighedsnedsættelser på de lokale veje i Furesø Kommune.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest