Ballerupvej gik ikke altid til Ballerup

Ballerpvej blev udvidet i 1960. I den forbindelse blev skovløberhuset Søhus nedrevet og en stor bakke ved Søndersø blev udjævnet. Foto: Furesø Museer & Arkiver.
Der har alle dage været et behov for at komme fra Værløse til Ballerup. I dag er det let via Ballerupvej og forlængelsen Skovvej, men sådan har det ikke altid været. Den oprindelige vej gik imellem Søndergård og Hareskovgårds jorde og førte ud til nogle stier, som gik videre langs Jonstrupvang til Jonstrup og derfra til Måløv og Ballerup. Et noget besværlig rejse med hestevogn.

Seks alen bred vej fra landsbyen til Søndersø
Meget bedre blev det ikke, da Landvæsenskommissionen i 1776 fremlagde nye vejføringer. Der blev anlagt en seks alen bred vej fra landsbyen Ll. Værløse ned til Søndersø og herfra måtte man nøjes med de gamle bumlede stier. Den nye vej fik navnet Søvej og eksisterer i hovedtræk fortsat.
Det var automobilens indtog og hærgen, som satte gang i anlægget af Ballerupvej.
I 1920 havde bilerne smadret vejen i sådan en grad, at man ikke længere kunne benytte den med hestevogn. Noget måtte gøres.

Den oprindelige vej til Ballerupvej var lang og kringlet. Det er stregen til højre. Den gik fra Hareskovgaard ved den nuværede Hareskovhvile ned til Søndersø. Senere gik den Fra Søvej ned til nogle stier ved Søndersø, hvorfra det gik over stok og sten ud til Jonstrup og videre til Ballerup. Foto: Furesø Museer & Arkiver.
Uden ingeniørhjælp gik man i gang med arbejdet. Der blev brugt cement, små brosten, træbrodele og tjære, men så lykkedes det også at få lavet vejen til Ballerup igennem Jonstrupvangskoven. I 1932 blev Søvej droppet som hovedvej. Ballerupvej blev ført op til jernbaneviadukten, hvor den stødte på Ritavej. Først mange år senere blev den tværgående vej til Kollekollevej, det var først da Hareskovmotorvejen nåede til Værløse. Ballerupvej blev udvidet en del i 1960. Den blev gjort bredere og en bakke ved Søndersø blev udjævnet. Her lå det gamle skovløberhus Søhus. Det blev i den forbindelse jævnet med jorden. Den første tankstation, BP Service, lå i første omgang på hjørnet af Ballerupvej og Ritavej. I 1968 var den blevet for lille og flyttede længere ned ad Ballerupvej på en grund ejet af Værløse Almennyttige Boligselskab. Den ligger der skam endnu. Siden er der ikke sket meget med Ballerupvej. Dog blev der i det nye årtusinde opført et hellesystem ved indkørslen til Værløse. Det blev smukt udsmykket af den lokale stenhugger Olav Johannisson. I folkemunde blev det opkaldt efter formanden for Teknik- og Miljøudvalget John I. Allentoft, som bor lige ved stedet. Det blev kaldt Allentofts Minde.
Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest