Besparelser gennemført trods politisk nej – Intet odiøst i det

Andelen af skolebørn, som ikke føler sig fagligt udfordret, stiger. Pressefoto.

Riget fattes penge. I Furesø Kommune fattes der mange penge. Nu er forvaltningen gået nye veje i bestræbelserne på at gennemføre besparelser. Det er gjort, selvom et politisk flertal sagde nej.
– Man har tilsidesat udvalgsstyret og ageret uden politisk godkendelse, siger byrådsmedlem Anders Medum Groth (RV)
I januar måned blev Børne- og Skoleudvalget præsenteret for omprioriteringer for 10 mio. kroner fra folkeskolernes almenområde til specialområdet. Forslagene omhandlede en besparelse på driften på 15 procent samt reduktion af lønrammerne med 3,2 procent.
Et flertal bestående af Rikke Blak-Kristiansen (K), Anders Medum Groth (RV) og Jesper Dyhrberg (F) stemte forslaget ned.
Det næste udvalgsmøde blev aflyst og på dagsordenen til det næste udvalgsmøde står en orientering om budgettet.
Her vil udvalgsmedlemmerne blive præsenteret for en besked om, at spareforslagene er gennemført af forvaltningen.
De tre politikere har ved detektivarbejde sporet, at besparelserne er gennemført alligevel. I hvert fald præsenterede skolechef Per Christensen den 6. marts skolelederne for besparelser på driftsrammer på 15 procent samt reduktion af lønrammer til almenområdet, specialundervisning, administration og ledelse på 4 procent.
De tre politikere vil have sagen belyst helt ned i detaljerne. Først da de søgte indsigt i sagen fik de udleveret slides, som blev præsenteret for skolelederne.
– Det er paradoksalt, at vi som politikere kan takke nej til en handleplan med besparelser på 15 procent på driften. Og så gennemfører forvaltningen det alligevel. Det repræsentative demokrati er tilsidesat. Man har ikke engang ulejliget sig med at orientere udvalget. Vi fik det første at vide, da skolebestyrelserne fik beskeden. Vi fik orienteringen fra skolebestyrelserne, fortæller Anders Medum Groth.

Helt efter bogen 
Et enigt Furesø Byråd vedtog i oktober måned budgettet. Allerede i december måned begyndte det at rumstere om massive budgetoverskridelser på specialområdet. Det blev materialiseret ved udvalgsmødet den 5. januar, hvor et flertal stemte forslaget ned. Nu er udvalget tilsyneladende blevet overflødiggjort af forvaltningen.
Kommunaldirektør Henrik Studsgaard afviser kritikken. I et svar til Alt om Furesø lyder det:
– Efter styrelseslovens §40, stk. 2, skal der sikres budgetoverholdelse. Og det følger af styrelseslovens § 21, at de stående udvalg har pligt til at sikre budgetoverholdelse. Der vil derfor være i strid med styrelsesloven, hvis udvalget ikke iværksætter initiativer for at sikre dette, og forvaltningen vil ifølge god forvaltningsskik skulle tage initiativ til rettidigt at informere et udvalg om nødvendigheden af at igangsætte initiativer. Der er ikke noget i styrelsesloven, der siger, at forvaltningen ikke kan iværksætte omprioriteringstiltag for at sikre budgetoverholdelse. Det er således, i henhold til styrelsesloven, god skik og en pligt, at tage initiativer til at sikre budgetoverholdelse, forklarer Henrik Studsgaard.
Kommunaldirektøren erkender dog, at forvaltningen burde have præsenteret et beslutningsgrundlag til Børne- Skoleudvalget på et nyt møde for at de initiativer, der er nødvendige at iværksætte for at sikre budgetoverholdelse, er i overensstemmelse med de politiske ønsker.
– Efter aftale med udvalgsformanden vil forvaltningen derfor til brug for Børne- og Skoleudvalgsmødet næste tirsdag udsende en tillægsdagsorden med henblik på at sikre budgetoverholdelse på skoleområdet. Førend den drøftelse er færdiggjort i udvalget, er det ikke relevant at svare på, hvad konsekvenserne bliver af de omprioriteringer, der skal gennemføres, siger Henrik Studsgaard.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest