Boksbutik sat på hold – Tager hensyn til Farum Bytorv

her på grunden Gammelgårdsvej 102 ville ejeren have et plangrundlag til en boksbutik. Det kunne være en Harald Nyborg fx. Skitse: Furesø Kommune.

Furesø Kommunes Udvalg for Plan og Byudvikling afviste, at sætte gang i et plangrundlag, som skulle muliggøre en boksbutik som fx en Harald Nyborg i Farum Erhvervspark.
Her findes ellers flere andre boksbutikker, som defineres som pladskrævende butikker ofte trævarebutikker ol.
Det var ejeren af grunden Gammelgårdsvej 102, som havde søgt om få udarbejdet en ny lokalplan til en boksbutik på grunden, som ligger i trekanten ud mod Frederiksborgvej.
Ansøgningen kommer netop som en udvidelse af Farum Bytorv er på vej igennem systemet. Udvidelsen forventes at omfatte to større butikker ud på parkeringspladsen ved Paltholmvej, men der er endnu ikke søgt om byggetilladelse.
– At åbne op for udvalgsvarebutikker udenfor centerstrukturen, men i umiddelbar nærhed, kan potentielt udfordre detailhandlen på Farum Bytorv og skabe en konkurrence, der ikke er i overensstemmelse med kommunens mål om at skabe levende bymidter, skrev forvaltningen i dagsordenen.
Det blev startskuddet til en debat i udvalget. Det hele endte med et ændringsforslag fra Socialdemokratiet og Venstre om, at der i den igangværende kommuneplanrevision lægges op til en revision af planlægningen i området i den næste planperiode.
På den måde blev forslaget skudt til hjørne. Udvalgsformand Bettina Ugelvig (S) forklarer:
– Vi har i udvalget og i samråd med forvaltningen prioriteret, hvor fokus skal ligge i arbejdet med kommuneplanen og med lokalplaner helt overordnet. Og det står ikke lige for at arbejde med området der. Vi er dog enige om at se på en revision af områdets planlægning i den næste planperiode. Det betragter jeg som en fornuftig og realistisk prioritering, lyder det fra Bettina Ugelvig.
Konservatives Egil Hulgaard var af en anden holdning. Han foreslog, at der allerede nu igangsættes et lokalplanarbejde.
– Vi kan se, at det ejeren af grunden vil, er på linje med det, der ellers har været af udvikling med boksbutikker i Farum Erhvervspark fx. den Silvan, som ligger lige overfor Gammelgårdsvej 102. Vi kan ikke se noget galt i en udvikling med flere boksbutikker ud mod vejen, lyder det fra Egil Hulgaard, som ikke fik opbakning til sit forslag.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest