Debat – Ærlig snak om ældreplejen

Niels Jørgen Brandt (tv) og Lars Carstensen (th).

Af Lars Carstensen, formand for Ældre og Sundhedsudvalget (C) og Niels Jørgen Brandt, medlem af Ældre og Sundhedsudvalget (C)

Arne Ziegler startede en vigtig debat om ældreplejen i Furesø med spørgsmål om der er plejehjemspladser nok, og om der bruges nok ressourcer.
Lene Bang og Bettina Ugelvig fra socialdemokratiet svarede, kort opsummeret, at “alt er godt”. Furesø bruger over gennemsnittet på ældreområdet, og vi er på sporet med plejehjemspladser, da der er 55 nye pladser på vej på Lillevang.
Det er simpelthen ikke ærlig snak, og vi er nødt til at være ærlige om situationen, nu hvor vi står foran endnu en kæmpe sparerunde i kommunen.
Vi har en venteliste på over 90 til plejehjemsplads, og vi får kun 26 nye pladser i drift på Lillevang i 2024. Derudover er der i 2022 en vedtaget besparelse om at nedlægge 20 plejehjemspladser allerede i 2024. Så vi kommer langt fra til at have pladser nok, heller ikke når de resterende 29 pladser på Lillevang tages i brug i begyndelsen af 2025.
Vi er nødt til at få beslutningen om at nedlægge 20 pladser omgjort i de kommende forhandlinger. Det vil Konservative kæmpe for. Og så er vi nødt til at få gennemført planerne om friplejehjem på Ny Vestergårdsvej og tryghedsboliger omkring friplejehjemmet.

Derudover har vi en stor opgave med at sikre at kommunen får rettet op på påtalerne fra Tilsynet fra Patientsikkerhed på Solbjerghaven, Svanepunktet, og Rehab. Det arbejdes der hårdt på, og der er gode fremskridt allerede. Også her må vi være ærlige omkring, hvorfor kommunen har fået de 3 påtaler – om det handler om manglende ressourcer, behov for at styrke medarbejdernes faglighed, ledelseskompetencer, eller andre faktorer.
Det bliver ikke nemt, og der venter hårde prioriteringer foran os når kommunens skrantende økonomi skal hænge sammen. Alt løses ikke med flere penge, men vi skylder os selv og Furesø’s ældre at være ærlige om tingenes tilstand.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest