Debat – Mennesker over regneark

Charlotte Torp Møller. Næstforperson Alternativet Furesø.

Af Charlotte Torp Møller Næstforperson Alternativet Furesø.
“Det specialiserede område”, er et begreb, som jeg den sidste tid har brugt en del på at tænke over. Jeg har lært, at det specialiserede område handler om alle de mennesker, som har nedsat funktionsevne. Altså de kan ikke, på alle måder det samme, som de fleste andre kan, med de hjælpemidler, der er til rådighed (eller mangel på).
I endnu et spare-år for kommunen, vil jeg gerne give udtryk for en bekymring for det store fokus på at få årlige regneark til at gå op, frem for langsigtet fokus på de bedste løsninger for borgeren.
I en indstilling til handicap-, social- og psykiatriudvalget i Furesø Kommune, tales der meget om “det specialiserede voksenområde”. Fordi det er for dyrt. Vi bruger flere penge på det område, end andre kommuner. Det gør vi, fordi vi skal købe os til ydelser uden for kommunen, fordi vi ikke har de tilbud som vores borgere har brug for.
Der henstilles derfor til, at vi “så vidt muligt tilbyder interne tilbud, hvis borgeren er bosiddende i Furesø kommune (…)”. Der henstilles også til, at vi “skal have fokus på at bringe borgerne tættere på uddannelse og arbejde ved at borgeren i videst muligt omfang hjælpes i normalområdet (…)”.
Jeg forsøger mig med “ikke testen” på disse sætninger, for at forstå hvad der faktisk står. Vi skal IKKE så vidt muligt tilbyde interne tilbud… Vi skal IKKE have fokus på at bringe borgere tættere på uddannelse. Hvis det rent faktisk er processen, vil jeg mene, at det må stride mod almindelig god praksis, og det vil jeg trods alt ikke beskylde kommunen for. Så hvorfor dette fokus på noget, som vi må gå ud fra allerede, er praksis. Er det et udtryk for, at vi i vores iver efter at spare på årsbudgettet, må tjekke om vi kan genvurdere visiteringer til borgere med behov, og give dem et tilbud, som passer bedre til kommunen end til borgeren?
I hvert fald står der i samme indstilling at “Handleplanen er en vigtig del af kommunens samlede omstillingsproces, som skal imødekomme kommunens udgiftspres”. Der er ikke nævnt noget om menneskelige konsekvenser, eller udgift på sigt, hvis borgerne ikke får de bedste tilbud frem for interne tilbud. Måske er alt dette taget for givet, det står der bare ikke nogen steder, og jeg håber ikke, at det er det, der er beskeden.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest