DEBAT – Trods svær økonomi skal elever trives

Udvalgsformand Muhammed Bektas er formet af Furesøs folkeskole og forstår frustrationerne. Der er bare ikke nogen anden vej end at få skabt en anderledes skoledag for børn med særlige behov.

Af Muhammed Bektas (A), Formand for Børn og Skoleudvalget
I Furesø ser vi ligesom i mange andre kommuner et vedvarende pres på behovet for specialundervisning og et stigende antal børn, der mistrives. Udover det rent menneskelige så presser det også vores økonomi. Udfordringen er, at kommunerne ikke får dækket vores udgiftsstigninger igennem de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL.
I det seneste år har vi således haft stigende udgifter til at støtte flere af vores elever i almenklasserne og i vores lokale specialtilbud, de såkaldte gruppeordninger. Støtten er afgørende for, at eleverne kan trives og udvikle sig i deres klasser og i deres lokalområde.
Selvom pengene er knappe, betyder det ikke, at vi har siddet, eller at vi skal sidde på hænderne i Furesø.
I Furesø giver Skolelandbruget børn og unge, der oplever vanskeligheder i skolen, mulighed for at folde sig ud under åben himmel og få et pusterum fra klasselokalet. Talenterne, som de bliver kaldt, hjælper med at passe dyr og vise skoleklasser rundt. Det er en kæmpe succes. Derfor har vi valgt også at investere i Naturstøttepunktet Hjortøgård, så endnu flere talenter kan spire i fremtiden.
Vi har oprettet ”små hold” på tre af vores skoler for at give en udfordret elevgruppe et godt lokalt tilbud, som vi selv kan udvikle løbende, og på den måde undgå visitation til segregerede specialtilbud. En ny NEST-klasse, hvor fire børn med autismespektrumforstyrrelser går sammen med 12 neurotypiske børn, er på vej. Vi når dermed op på tre spor med NEST-klasser, som har vist sig at være rigtig gode for alle børnene. Den struktur og planlægning af læringsmiljøet kan med fordel bredes ud til flere årgange.
I Socialdemokratiet er vi glade for, at disse indsatser bliver prioriteret, så flest mulige børn og unge kan være med. Vi sætter stor pris på lærerne og pædagogernes arbejde. I sidste ende er deres nær-vær noget af det vigtigste for at skabe en god hverdag på skolerne.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest