Demensområdet blev bygget op – Nu smuldrer det

Mette Have frygter for konsekvenserne, hvis der gennemføres besparelser på demensområdet.

Mette Have er frivillig i demenscaféen og på Svanepunket. Hun har set Furesø Kommune opbygge området til noget særdeles godt. Nu ser hun det hele smuldre.

Mette Have er fra Haderslev. Her var leder af et dagtilbud for demensramte i 15 år. Sammen med sin mand fulgte hun efter børnene til Farum. Hun havde egentlig lovet sig selv, at lade demensområde være demensområde, men en dag kiggede hun forbi et plejehjem.
-Da jeg kom på besøg på et plejehjem i Furesø, så jeg hvor dårlig tilbuddet til demensramte var. Jeg kunne ikke lade være med at engagere mig, siger Mette Have.
I dag er Mette frivillig i demenscaféen og på Plejecenter Svanepunktet i forhold til gudstjenester.
– Furesø Kommune oppede sig virkelig. Der blev ansat demenskoordinatorer og hvert plejehjem fik en demensvejleder som en del af en stilling. Det kom op på et fornuftigt niveau, fortæller Mette Have.
Nu finder hun så to besparelsesforslag i det kommunale sparekatalog. Forslaget går på at spare 800.000 kroner i 2024 og 500.000 kroner i 2025 på demensvejlederne. Desuden er det foreslået, at der ikke skal tilføres ekstra midler i 2025 til aktiviteter for plejehjemsbeboerne i de 25 nye pladser på Lillevang, hvor hovedparten af beboerne er demensramte.
Det står i skærende kontrast til Furesø Kommunens demensplan for 2023-25. Her anbefales en bred vifte af tilbud på alle plejehjem og i hjemmeplejen.
Problemet synes at være manglende kvalificeret arbejdskraft.
– Der har været demensvejledere på alle kommunale plejehjem i Furesø. Nu er der kun en tilbage. Det er ikke så mærkeligt, at de rejser, når de mærker, at der skal spares. Det er kvalificeret personale, og man kan ikke stampe afløsere op af jorden, konstaterer Mette Have.
Hun er selv frivillig på Plejecenter Svanepunktet. Her er problemerne åbenlyse.
-Lederen og demensvejlederen på Svanepunktet har gjort et kæmpe stykke arbejde med at få det plejehjem til at køre. Nu er demensvejlederen rejst og bliver ikke erstattet. Der kommer ikke en afløser. Det gør en himmel til forskel, forklarer Mette Have.
Hun vover den påstand, at man sparer på en måde, som på sigt vil udløse meget store ekstraomkostninger.
– Konsekvensen er, at de pårørende til demensramte bliver slidt op. Der må flere på plejehjem, fordi de pårørende ikke kan klare mere. På plejehjemmene vil de demensramte ikke få de nødvendige aktivitetstilbud. De vil miste deres færdigheder. De syner hen i lænestolen og får brug for mere fysisk pleje, forudser Mette Have.

Kun en midlertidig besparelse
Furesø Kommunes Center for sundhed og seniorliv oplyser, at en eventuel besparelse kun vil være midlertidig.
– Det var tanken at gå fra 5 til 6 demensvejledere i alt, når Lillevang bliver udvidet. Her lægger man op til at beholde de 5, der er penge til i dag.
De 5 demensvejledere er fordelt sådan her; Lillevang: 2, Svanepunktet: 1, Hjemmeplejen: 1, Solbjerghave: ½, Sygeplejen: ½.
– Der er i øjeblikket 2,5 vakante stillinger (1 på Lillevang, 1 på Svanepunktet og ½ på Solberghave). Der har været genopslag på flere af dem, fordi man ikke syntes, ansøgerne var kvalificerede nok. Man vælger med forslaget at udskyde ansættelse af de 2,5 demensvejledere til 1. januar. Dermed opnår man en besparelse i år.
– Udover de 5 demensvejledere er der 1 demenskoordinator og 1 demenskonsulent. De servicerer hele kommunen.
– Så det er ikke et korrekt billede, at Furesø ikke ønsker at have demensvejledere eller planlægger at fjerne de mange demensvejledere fra plejehjemmene, lyder det fra Center for sundhed og seniorliv i Furesø Kommune.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest