Farums dagtilbud fortsætter med høj faglighed

Ifølge anmeldte tilsyn går det godt for børnene i Farums dagtilbud.

Farums dagtilbud har højt kvalitet og understøtter børns trivsel, udvikling og læring, viser tilsynsrapport.
I løbet af vinteren 2023-2024 blev der gennemført et anmeldt pædagogisk tilsyn i alle dagtilbud i Farum. Formålet er at understøtte den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene. Konklusionerne var klare: Farums dagtilbud fortsætter med at levere en høj faglig kvalitet, der understøtter børns trivsel, udvikling og læring. Tilsynsrapporterne blev behandlet på det politiske udvalg Børn og Skole den 9. april 2024.
– I Furesø Kommune ønsker vi at skabe nogle rammer, hvor alle børn kan trives, udvikle sig og lære, og her er dagtilbud med en høj faglig kvalitet helt afgørende. Jeg er glad og stolt over, at vi i vores dagtilbud har nærværende og kompetente voksne, som laver et fagligt stærkt pædagogisk arbejde med børnene. Det giver både et godt pædagogisk læringsmiljø for børnene og et attraktivt arbejdsmiljø for medarbejderne, siger Muhammed Bektas (S), formand for Børn og Skole i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune. 

Forældre inddrages
Efter tilsynet drøftes konklusioner og anbefalinger i tilsynsrapporten i en samtale, hvor dagtilbudsleder, nøglemedarbejdere og repræsentanter for forældrebestyrelsen deltager sammen med den tilsynsførende. Forældrebestyrelserne drøfter den endelige tilsynsrapport på et møde. Her vil dagtilbudslederen samtidig fortælle, hvordan dagtilbuddet følger op på tilsynets anbefalinger.
– Det er vigtigt, at forældrene involverer og engagerer sig i deres børns dagtilbud. Derfor er jeg glad for, at forældrebestyrelserne bliver involveret i både tilsynssamtalerne og i det opfølgende arbejde. Jeg er sikker på, at det er med til at styrke kvaliteten i vores dagtilbud, Anders Medum Groth (RV), næstformand i Børn og Skole.

Tre udviklingstemaer
I forlængelse af tilsynene arbejder dagtilbuddene videre med tre udviklingstemaer herunder at udvikle børnenes medindflydelse, styrke legen og sikre en god struktur og organisering af det pædagogiske arbejde hele dagen. Der er allerede et godt udviklingsarbejde i gang omkring disse temaer både lokalt i det enkelte dagtilbud og på tværs af alle dagtilbud.
Den pædagogiske udvikling understøttes bl.a. af en tæt dialog mellem dagtilbudslederne og de pædagogiske konsulenter, faglig opfølgning i den styrkede pædagogiske læreplan, læringslaboratorier med de faglige fyrtårne og fyraftensmøder med faglige temaer, hvor alle pædagogiske medarbejdere er inviteret.
Der gennemføres tilsyn i dagtilbuddene i Værløse i vinteren 2024-2025.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest