Folkedansere frygter for fremtiden på Ellegården

Familiehuset får nye kontorer i Vognporten på Ellegården. Lokalerne har stået tomme i årevis.

Ellegården i Stavnsholt har i årtier fungeret som base for en stribe foreninger. Forsamlingshuset er blevet styret gennem Styregruppen for Ellegården. Det slutter den 1. juli. Familiehuset udvider aktiviteterne i Ellegården og står fremover for driften af huset.
Furesø Kommunes økonomi og den store stigning i behovet for specialtilbud til børn og deres familier får betydning for en række foreninger, som bruger forsamlingshuset Ellegården i Stavnsholt.
Familiehuset, som i mange år har haft til huse i Ellegårdens stuehus, får nye kontorer i længen, hvor der for mange år siden var en filial af Farum Museum. Furesø Kommune har afsat 7 millioner kroner til formålet.
Den 1. juli overgår driften fra Styregruppen for Ellegården til Familiehusets leder. I den forbindelse skal det kommunale flyverkorps stå for vedligeholdelsen. Den har en aflønnet person fra Styregruppen stået for de sidste mange år.
Minna Petersen fra Farum Folkedansere er bl.a. bekymret for den fremtidige vedligeholdelse af Ellegården.
– Styregruppen har valgt en repræsentant, der har varetaget de daglige pedelopgaver med bestilling af rengøring efter brug, indkøb af materialer, småreparationer. Efter 1. juli vil det være lederen af Familiehuset, der skal varetage den daglige drift, og kommunens flyvende pedelkorps, der skal varetage pedelopgaverne. Det, vi hører fra andre faciliteter i kommunen, er, at fraværet af fast tilknyttede pedeller ikke gør noget godt for standarden af vedligeholdelsen, lyder det fra Minna Petersen.
Styregruppen har desuden sørget for udlejning af Ellegården til private. Ikke kun det store lokale, men også et festlokale på 1. sal har dannet rammen om mange private fester. Det har Furesø Kommune valgt at stoppe med.
-Kontakten med de private lejere varetog Styregruppen, f.eks. fremvisning af lokaler, udlevering af nøgler, ved afslutning af fester at kontrollere at lokaler og service mv videre var forladt i god orden. Dette gav en god indtægt til kommunen. Det er slut nu, forklarer Minna Petersen.
Jakob Hermansen fra Furesø Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning forklarer:
-I forbindelse med at man fjernede muligheden for at leje Ellegården til private fester, gav det mening at revidere samarbejdet med de faste foreninger, som anvender Elegården. Således er det stadig et foreningshus med masser af foreningsaktivitet, når familiehuset ikke har aktiviteter i huset, lyder det fra Jakob Hermansen, som oplyser, at Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg overtager vedligehold, daglig drift og rengøring ligesom langt de fleste kommunale ejendomme.
Tilbage står, at Farum Folkedansere kan benytte Ellegården, når Familiehuset ikke bruger faciliteterne. Hidtil har foreningerne haft mulighed for at booke deres lokaler først.
– Det giver en usikkerhed om, vi kan regne med at bruge lokalerne, som vi plejer, siger Minna Petersen, som forklarer, hvorfor Ellegården har så stor betydning for foreningen.
– Ellegården er hjerteblod for Farum Folkedansere, takket være Holger Christiansens store indsats fra start af og i fællesskab med initiativrige medlemmer. De er baggrunden for, at Ellegården er blevet det sted, det er i dag. Det nyder de nuværende foreninger stor glæde af, fortæller Minna Petersen.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest