Historisk svære beslutninger på vej

Ældreplejen er blandt de mest udsatte områder for besparelser. Ikke mindst fordi budgettet er stort.

Furesø Byråd står over de sværeste beslutninger i forhold til budgettet siden kommunens fødsel. Der skal spares 50 til 75. mio. kr. i 2025-25. Ifølge Alt om Furesøs oplysninger bliver der tale om de hidtil hårdeste besparelser.
– Når kryben er tom, bides hestene.
Det gamle ordsprog bliver atter aktuelt til august, når de 21 medlemmer af Furesø Byråd skal nå frem til et budget for 2025-26. Der er ellers tradition for, at man lander et budget i enighed. Sådan har det været i stort set alle Ole Bondo Christensens år som borgmester – med undtagelse af enkelte valgår.
Opgaven er egentlig ikke så meget anderledes end de tidligere år, men efter at have sparet 20-25 mio. kr. årligt de sidste mange år og stigende udgifter på forskellige områder, ser det vanskeligere ud end nogensinde.
I foråret var skolebestyrelserne ude med en melding om, at man ikke længere kunne drive skolerne på ansvarlig vis, hvis besparelser blev gennemført. Det var vel at mærke inden denne runde op til de næste års budgetter.
Alt om Furesø erfarer fra flere kilder, at der er lagt op til historisk hårde besparelser på velfærdsområderne. Ikke mindst på ældreområdet og skoleområdet.
Sparekataloget er ikke offentligt. Sådan har det altid været og med god grund, for det vil udløse en række mekanismer rundt omkring. Det er ikke usædvanligt, at strukturelle ændringer fra Indenrigsministeriet ændrer forudsætningerne henover sommeren. Og i sidste ende skal besparelserne besluttes først, så måske en ubegrundet frygt.
Man gør naturligvis, hvad man kan for at finde besparelserne i form af frisættelse og afbureaukratisering mv. I april drøftede fagudvalgene forslag til effektiviseringer og besparelser på deres områder, og Økonomiudvalget fik en midtvejsstatus. I maj besluttede fagudvalgene hvilke forslag, der skal gå videre til byrådsseminaret i juni.
Økonomichef Nanna Krog-Meyer samler trådene, og det samlede sparekatalog bliver præsenteret for byrådsmedlemmerne i juni måned.
– Det samlede omstillings- og besparelseskatalog vil blive præsenteret for byrådet på byrådsseminaret i juni måned, hvor også prioritering mellem områder og mere strukturelle greb vil indgå i drøftelserne. Her præsenteres også forslag til anlægsprogram, der bygger på det vedtagne anlægsprogram fra Budget 2024. De egentlige budgetforhandlinger vil blive påbegyndt i august måned og løbe frem mod 2. behandlingen af Budget 2025 i byrådet den 9. oktober 2024. fortæller Nanna Krog-Meyer.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest