Lægen kom til hest

Dr. Erik Odin Castberg kom på sygebesøg til hest. I Nørreskoven findes der ligefrem et stednavn Doktorleddet. Foto: Furesø Museer & Arkiver.

Læge Erik Odin Castberg, som var læge i fjerde generation i Farum, var meget glad for heste og red gerne ud for at tilse sine patienter, selvom han også havde et automobil. Også den langt senere læge, Henrik Bichel, kom i 1965 ridende på sin hest fra Farum til Kirke Værløse for at skrive en dødsattest.
Af Charlotte Søllner Hernø
I dag kommer patienterne til lægen, mens det tidligere var almindeligt, at lægen kom til patienterne på sygebesøg. Thomas Castberg, der også var læge ligesom sin far, fortæller i et interview til Kristeligt Dagblad i anledning af sin 100-års fødselsdag i august 2017, at hans far, Erik Odin Castberg var meget glad for heste, som han havde flere af, og at han ofte red ud til sine patienter.
Synet af ryttere var dog ikke usædvanligt i mellemkrigstiden og under 2. Verdenskrig, og Erik Odin Castberg, som var sygekasselæge, valgte ofte at ride ud til sine patienter, der boede i Farum, Værløse, Ganløse, Slagslunde, Lynge og Uggeløse sogne, i modsætning til hans forgænger, der hellere foretrak hestevogn. Senere blev det dog ikke usædvanligt at opleve ham i hestetrukken kane eller bil.

Kongen af Farum
Erik Odin Castberg tillagde sig ifølge en artikel i Farum Lokalhistoriske Forenings blad, Majtræet nr. 66 i 1998, en vis aristokratisk stil og gjorde stort indtryk på omgivelserne. Han lod opføre en herskabelig, prætentiøs ejendom på Søvej 4 i Farum med udsigt over Farum Sø. Det var i samtiden meget betydningsfuldt at være læge, og man tog mange hensyn til ham, men det er næppe uden grund, at han blev kaldt ”kongen af Farum.”
Som privatperson kom han imidlertid ikke sjældent i konflikt med andre. Han var således kendt som en resolut person, som ikke lod sig skræmme af ret meget, men han havde til gengæld som læge evnen til at træffe overraskende men effektive beslutninger.
Erik Odin Castberg døde pludseligt i Farum i 1949, kun 62 år gammel.
16 år senere, dvs. i 1965, var der i Farum fire praktiserende læger i Farum: Henrik Bichel, Farum Hovedgade 11, J. Bojsen-Møller, Lillevangsvej 3, Paul Othel, Farum Hovedgade 69 og Bengt og Kirsten Secher, Søvej 4.
Henrik Bichel kom ridende fra Farum på sin hest den 29. marts 1965 til Kirke Værløse, da han skulle tilse en døende. Ifølge Bjarne Kjeldbjerg, der som dreng var med sin far hos sin farfar, kendt under navnet Klap Ejner, bandt læge Henrik Bichel sin hest ved havegangen på Bygaden, inden han kom ind. Klap Ejner døde senere samme dag og det var også læge Henrik Bichel, der kom igen, hvilket fremgår af dødsattesten. Begge dele gjorde et dybt indtryk på drengen.

Læge Erik Odin Castberg på vej til sygebesøg med sin hest spændt foran en slæde i slutningen af 1920’erne. Foto: Stads- og Lokalarkiv, Furesø Museer.
Hesten stod blev tøjret ved et stativ, hvor den første lygtepæl nu står i Bygaden i Kirke Værløse. Foto: Charlotte Søllner Hernø.
Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest