Slidte veje – Tjek om din vej skal fikses

Tjek om din vej skal laves i 2024.

Vinteren har været usædvanligt hård ved vejene over hele landet, men så sandelig også i Furesø, hvor det til tider har været nødvendigt at køre slalom imellem dybe huller.
Driftsgårdens asfalthold har efterhånden fået lappet de fleste huller, men det står også klart, at de mange huller skyldes manglende vedligeholdelse af vejene. Asfalten er ikke god nok.
Furesø Kommunes udvalg for Natur- og Klima råder over en pulje til udbedring af vejsystemet. Hvert år prioriteres vejene af forvaltningen.

I 2024 skal følgende veje have en tur
Ballerupvej. Asfaltering af strækning fra Hejrebakken til Jonstrupvangvej.
Ryetvej. Asfaltering af hele strækning samt cykelsti i begge sider.
Regimentsvej. Høveltsvangsvej. Skovlystvej. Gl. Hareskovvej. Renovering af gangsti.
Lejrvej. Asfaltering af strækning fra Sandet til Udsigten.
Tibberup Alle. Evt. udlægning af tyndlags belægning.
Skovmose Alle. Evt. udlægning af tyndlags belægning.
Supercykelsti – Sti fra Kirke Værløsevej til Søndersø asfaltering af stien.
Farum-Allerødruten (Hyrebakken). Afmærkning og belysning undersøges nærmere.
Stavnsholtvej/Borgmester Jespersensvej. Udskiftning af styreapparat i lyskryds.
Jonstrupvej/Mølledalen Udskiftning af styreapparat i lyskrydset.

Disse veje trænger men må vente
Drosselvangen
Solvænget
Kløvervej
Anemonevej
Rugmarken H
Skovbakken Stavnsholtvej – Klintebakken
Hvedemarken Rugmarken – Havremarken
Åkandevej
Hestetangsvej Fra Lillevangsvej til Ganløsevej
Tipperup Alle
Skovmose Alle
Skovløbervangen Kollekollevej – Skovlystvej
Åvej
Nørrevænget Fiskebækvej – Bavnestedet
Skovlinien Fiskebækvej – Skovgårds Alle
Værløse Bymidten mod øst
Fægyden (cykelsti) Fra Kollekollevej til Birkvangen
Furesøstien Fra Stavnsholtvej til Klintebakken
Asfaltering af cykelsti og renovering af gangsti
Fiskebækvej (cykelsti) Fra Skovlinien til Frederiksborgvej

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest