Syvstjernen Trinbræt – Frem og tilbage

Syvstjernen Trinbræt Foto: Furesø Museer og arkiver.

Slangerupbanen blev anlagt i 1906 og fra starten blev der anlagt stationer i Hareskovby, Værløse og Farum.
I midten af 1920´erne blev det nødvendigt med endnu et stoppested – et trinbræt blev anlagt lige ved indkørslen til Hareskoven.
I området Bråderne var der efterhånden blevet opført en del sommerhuse, og ned mod Søndersø var der gang i byudviklingen af Hejrebakken. Dengang var kommunerne langs banen ejere af Slangerupbanen og derfor lykkedes det Værløse Sogn at få gennemtrumfet et nyt stoppested.
Syvstjernen Trinbræt fik navn efter parforcejagtsystemet i Hareskovene, hvor Syvstjernen lå centralt i systemet.

Trinbrættet blev placeret langs med den nuværende bebyggelse Sysvtjernehusene og var reelt blot et grusperron med et lille venteskur til passagerne. Syvstjernen Trinbræt blev indviet den 15. maj 1930.
Efter Anden Verdenskrig overtog DSB ejerskabet af banen. Allerede i 1948 ønskede DSB at lukke Syvstjerne Trinbræt, det samme skete i 1958, men ved begge lejligheder blev det forhindret efter massive protester. Området var da også inde i en rivende udvikling og var nærmest blevet til en selvstændig bydel med egen købmand og butikker.
I 1954 blev Syvstjernen Trinbræt flyttet nogle hundrede meter tættere på Værløse. Der blev endda indrettet dobbeltperron ved Brådervej, som siden er blevet delt op i Syvstjerne Vænge, Bøgemosen og Brådervej. Dobbeltperronen lå ved jernbanetunnellen mellem Sysvtjerne Vænge og Bøgemosen.
Trintrættet blev flyttet tilbage til den oprindelige i forbindelse med omstilling til S-togsdrift den 8. marts 1973, men det var en stakket frist.
DSB fik sin vilje i sidste ende. I forbindelse med en omlæggelse af køreplaner blev Syvstjernen Trinbræt lukket den 29. september 1974.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest