Borgermøde om Bregnerød Kro

Bregnerød Kro genopstår i Elgaard Architects forslag som hotellejligheder.

For tiden er lokalplanforslaget for Bregnerød Kro i høring. I den forbindelse indkalder Furesø Kommune til et borgermøde om planforslagene tirsdag den 5. marts 2024, kl. 18.00-19.00 i Teatersalen i Farum Kulturhus.
Man kan også tilmelde sig mødet via www.furesoe.dk. Borgermødet bliver også vist digitalt på furesoe.dk/borgermoede, så du har også mulighed for at deltage hjemmefra.
Lokalplan 159 for Bregnerød Kro er i høring frem til begyndelsen af april.
Lokalplanen giver mulighed for at etablere hotellejligheder, café og restaurant. Et helt centralt fokus i lokalplanen er, at det nye byggeri skal respektere landsbyens kulturhistoriske arv samtidig med, at der gives mulighed for et nutidigt projekt. Den nye bebyggelse skal have tydelige træk til datidens funktioner, byggestile og materialevalg, der alle i dag ses i Bregnerød Landsby.
Intentionen med lokalplanen er at skabe nyt liv i landsbyen, som også kan være et lokalt mødested og være et tiltrængt pusterum for de mange cyklende på supercykelstien, der løber lige foran hoveddøren.
Lokalplanen sikrer, at den gamle gule rejsestald, som ligger på hjørnet af Bregnerød Byvej og Høveltsvangsvej, bevares. Bygningen er et kulturhistorisk vartegn for Bregnerød.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest