Christian Hauch – Værløses rummelige sognerådsformand

Christian Hauch med hustru Britta, datter Åse og søn Palle. Foto: Furesø Museer & Arkiver.

Han førte Værløse Sogn igennem skandaler, økonomisk uføre og besættelsestiden. Seminarielektor Christian Hauch sad som sognerådsformand i 29 år. 
Tilbage i 1921 stod Værløse Sogn i en forfærdelig situation. Massiv arbejdsløshed, stigende omkostninger til sociale udgifter og stor gæld. Det lille sogn blev endda ramt af en valgskandale. Bartholdy Norrby fra Hareskovby var blevet valgt som borgmester, men valget blev erklæret ugyldigt af amtsrådet, idet der var uoverensstemmelser med listerne over vælgerne.
Storbonden Charles Grut Hansen slog i bordet. Han ville hjælpe Værløse Sogn med et efter datidens forhold gigantisk lån – men på en betingelse. Seminarielektor Christian Hauch skulle stille sig til rådighed som sognerådsformand. Det blev som Charles Grut Hansen havde sagt. Christian Hauch blev valgt som sognerådsformand, lånet gik igennem. Værløse kom godt igennem krisen.
Noget kunne tyde på, at Charles Grut Hansen havde set rigtigt. Christian Hauch sad på posten som sognerådsformand fra 1921 til 1946 og igen fra 1950 til 54. Han var kendt som rummelig og fornuftig person. En hædersmand.
I 1961 blev han fejret for 40 års tjeneste for Værløse Sogn af sit parti Venstre. Få dage senere sov han stille ind.
Christian Hauch blev født den 2. maj 1888 i Sdr. Nissum i Vestjylland. Han tog lærereksamen i Jellinge i 1909 og arbejdede for tre forskellige skoler, inden han i 1917 blev ansat som lektor ved Jonstrup Statsseminarium, hvor han blev i 36 år, indtil han gik på pension i 1953.
Christian var gift med Britta – sammen fik de en søn og datter. De boede i Villa Jonstrup og var kendt for at have et åbent og gæstfrit hjem. Villaen eksisterer ikke længere. I dag er den erstattet af vejen med det rammende navn Chr. Hauchs Allé.
Christian Hauch underviste i dansk, geografi og naturhistorie, men havde også en stor interesse for samfundsforhold. Denne interesse bragte ham ind i lokalpolitik, og hans betydning for Værløse Sogns udvikling kan næppe undervurderes.

Kilder: Værløse Historiske Forening Årsskrift 1962.
www.vaerloesehistorie.dk

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest