En busfuld borgere fik åbnet øjnene

En bus fuld af interesserede deltog i Furesø By og Lands udflugt til store dele af Furesø Kommune, herunder Smedegade i Kirke Værløse. Foto: Ole Bondo Christensen.

Lørdag den 27. april havde 46 borgere valgt at deltage i Furesø By og Lands guidede bustur rundt i Furesø Kommune for ved selvsyn at se udvalgte bevaringsværdige bygninger samt områder med potentiale for udvikling.

Af Charlotte Søllner Hernø
Vejrguderne tilsmilede de mange engagerede og nysgerrige borgere, der havde valgt at tilmelde sig Furesø By og Lands ambitiøse bustur rundt i store dele af kommunen.
Formålet med initiativet har været at se og høre om, hvad ”politikkerne og Furesø By og Land beskæftiger sig med til daglig. Projekter af mere eller mindre politisk kontroversiel art”, som der står i invitationen.
Poul Lüneborg, som er formand for Furesø By og Land, bød velkommen ved Hareskovhvile i Værløse, hvorefter medlem af Plan og Byudvikling Niels Bjerre Degn efter et langt tilløb kunne fortælle, at det er politisk besluttet ikke at rive den historiske bygning ned i forbindelse med udviklingsplaner for Værløse Bymidte.
Borgmester Ole Bondo Christensen nåede at hoppe på bussen, hvorefter alle kunne fortsatte i bus til Driftsgården og Widex-byggeriet på Læssevej, til Laanshøj for at se den fuldstændigt renoverede gymnastiksal, til Kirke Værløse, hvor alle havde fornøjelsen af at spadsere ned igennem Smedegade for at se tre bygninger, der enten er mulige planer for eller hvortil der er behandlet dispensationsansøgninger, afsluttende med besigtigelse af en tom grund, hvor der er givet dispensation til et omdiskuteret nybyggeri.
Resten af den ambitiøse sightseeing foregik i bus forbi en smukt renoveret gård i Farum, Akacietorvet, nybyggeriet på Frodes Plads, Den Gamle Skole på Frederiksborgvej, området i landzone nord for Slangerupvej, hvor kommunen er indstillet på at tillade byggeri af en meget stor virksomhed, og endeligt forbi Bregnerød Kro, som investorer har store planer for. På hver strækning eller lokalitet fortalte forskellige vidende kapaciteter, hvad man skulle se og hvorfor.

Formand, borgmester og deltagere meget tilfredse
Busturen blev afsluttet med velfortjent kaffe og wienerbrød i Spisehuset i Farum.
– Busturen er et godt initiativ, sagde Ole Bondo Christensen over en kop kaffe og fortsatte:
– Turen har givet eksempler på arkitektur og byrum, som vi kan lade os inspirere af. Det er vigtigt, at vi med SAVE-registreringerne har fokus på, hvad der skal bevares til efterfølgende generationer.
Poul Lüneborg udtrykte stor tilfredshed med arrangementet:
– Udfordringen med planlægningen taget i betragtning er det gået vældig godt. De mange forskellige oplægsholdere undervejs har givet kolorit med deres forskellige kendskab til bygninger og områder i kommunen. Det er i øvrigt dejligt at se så mange, der ikke er medlemmer af Furesø By og Land, sagde han og lod forstå, at de kan de jo så overveje at blive.
Alle deltagere fik åbnet øjnene for Furesø Kommunes smukke byggerier og vidunderlige naturområder og en del fik decideret aha-oplevelser. 
– Her har jeg da aldrig været, var der en der sagde og de omkringværende nikkede samstemmende.

Fakta:
Furesø By og Land blev stiftet i 1971 og har altid arbejdet konstruktivt for og med Furesøs bymæssige udvikling. Foreningen blev stiftet, fordi der var sket overgreb på bymiljøet, både på bevaringsværdige huse og i form af nye by- og byggeplaner. Citat fra www.furesoebyogland.dk, som der fortsat i brug for.

Turen begyndte i Værløse ved Hareskovhvile, hvor Poul Lüneborg bød velkommen. Foto: Charlotte Søllner Hernø.
Kirke Værløse landsby er karakteriseret ved mange smukt bevaringsværdige huse. Foto: Ole Bondo Christensen.
Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest