Debat – Baunesletten – svar til borgergruppe

Niels Jørgen Brandt (tv) og Lars Carpens (th) foreslår en ny kurs for Baunesletten. Privatfoto.

Af Lars Carpens, medlem af Natur og Klimaudvalget (V) og Niels Jørgen Brandt, medlem af Natur og Klimaudvalget (C)
En gruppe borgere, Frederik Waitz m.fl., efterspørger modige politikere i relation til det mulige projekt på Baunesletten med helårsgræsning og indhegning. Med andre ord – hold fast i at hele Baunesletten skal indhegnes, så den størst mulige vision om mere biodiversitet og bedre natur kan realiseres.
Visionen og ønskerne for naturen fra borgergruppen er prisværdig, og vi er langt hen ad vejen enig i målet.
Vi skal passe bedre på naturen i vores kommune, og vi skal afprøve den nyeste faglige viden om god naturpleje med helårsgræsning. Vi skal bare ikke gøre det på en måde, som lukker store grupper af borgere ude. Borgere, som bor lige ved siden af. Så får vi et projekt uden folkelig opbakning. Et projekt, der vil være under konstant beskydning, fordi disse borgere ikke føler sig inddraget og lyttet til.
Projektet skal også forholde sig til mest muligt fagligt input. Fra kommunens fagfolk, fra DN, og fra mennesker, som Steffen Johansen, der har fulgt sommerfugle i årtier på Baunesletten og andre steder. Han advarer i Furesø Avis mod indhegning og store græssere, fordi vores sjældne sommerfugl violetrandet ildfugl kan uddø, hvis kvæget bortgræsser dens værtsplante, almindelig syre.


V og C har stillet forslag om at der kigges på alternative muligheder for et godt naturprojekt. Et område, som ikke er bynært, og som har stort potentiale også for at øge biodiversiteten. Et muligt område kan være området på Flyvestationen nær landingsbanen. Der er også en koloni af violetrandet ildfugl, og området har ikke været opdyrket. Området er ejet af Naturstyrelsen. Det kan blive et godt samarbejdsprojekt, som vi kan lære en masse af. Måske kunne det endda bløde Naturstyrelsen op til også at ville bidrage med arealer omkring Baunesletten og videre rundt om Farum Sø til kommende projekter.
På Baunesletten mener V og C, at det bliver svært at finde en kompromismodel, som giver plads nok til både helårsgræsning og til hundeluftning uden Naturstyrelsens areal. Det er derfor vi anbefaler at starte et spor med et alternativt projekt, så vi har noget at vælge imellem. Uanset hvad ønsker vi, at både fortalere og modstandere bliver godt og grundigt inddraget.
Udmeldingen fra V og C har allerede ført til at formanden for “Bevar Baunesletten” har rakt ud for at tilbyde dialog og samarbejde om biodiversitet på Baunesletten. Hvad kan der gøres, hvordan kan foreningen bidrage. Udgangspunktet er, at der ikke er store græssere og indhegning, lad os få gang i en konstruktiv dialog og se, hvor den fører hen.
Dialog er vejen frem. Hvis vi ikke lytter til hinanden og arbejder sammen om at finde løsninger, får vi ikke et godt projekt ud af det. Uanset hvor det ligger og hvordan det ser ud.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

6 kommentarer til “Debat – Baunesletten – svar til borgergruppe”

 1. Tak for at der er politikere der er modige nok til at tale mod store græssere bag hegn som det eneste saliggørende.
  Før man kaster sig ud i store projekter var det måske en ide at kortlægge hvilke arter der er i området, og hvordan man bedst beskytter eller fremmer de ønskværdige, og om der overhovedet er et problem med artsrigdommen.

  1. Niels Jørgen Brandt

   Tak for din kommentar Karen. Det er faktisk planen at lave en såkaldt “baseline” som kortlægger nuværende arter lige præcis som du foreslår. Så man kan følge udviklingen.

 2. Anders Medum Groth

  Mindst to stråmænd bliver luftet i dette indlæg:
  1: “Projektet vil lukke store grupper af borgere ude”. Det er helt forkert. Ingen borgere lukkes ude. Alle kan fortsætte deres aktiviteter, dog skal hunde i snor. Samtidig har Carsten Juel tydeliggjort i dette medie, at flere er bange for løse hunde end de er bange for store dyr som køer og heste.
  2: At projektet ville overgræsse i en sådan grad, at værtsplanterne ædes. Det ved det to herrer godt, at vi ikke planlægger med. Vi planlægger med et lavt græsningstryk i helårsgræsningen, så floraen kan stå knæhøjt i sommeren. At man puster til disse to usandheder, forstår jeg virkelig ikke.

  1. Niels Jørgen Brandt

   Steffen Johansen rejser en legitim bekymring fra sine mange år med observationer af violetrandet ildfugl, som vi skylder at tage alvorligt. Selvom græsningstrykket må forventes at være lavere, er det en gennemsnitsbetragtning. Om kvæg og heste kommer til at gnave værtsplanten ned er der vel ingen af os, der ved – det er jo ikke store arealer ildfuglen lever på. Kommunens egne fagfolk anerkender, at der er en risiko. Hvis du hører noget andet vil jeg meget gerne vide det.

   Angående dit punkt 1 om udelukkelse er det jo hvad mange af skeptikerne giver udtryk for. Teoretisk set har du ret, men et er teori, et andet hvilken effekt det faktisk får på mennesker.

 3. Annika Lion Kristensen

  Menneskedyret vil ikke i snor på Baunesletten! Har nogen tænkt på menneskedyret? Legende børn på engen. Kælkende børn. Voksne børn på cykler på kryds og tværs. Menneskedyr med og uden hunde spm vil på eventyr lidt uden for stierne. Ligge i det høje græs. Vi mangler ikke køerne. De går fint neden for sletten. Menneskedyret i mig har prøvet at krydse store græssende dyr både på Bornholm og ude ved Vestvolden. Begge gange blev jeg jagtet af bissende køer. Det var ikke trygt. Jeg ville miste min følelse af et stykke frihed som jeg deler med mange medborgere, hvis vi skulle ind i indhegningen med dyr, for at nyde et sted, som engang var en tæmmet golfbane og nu er fri natur. Bevar Baunesletten fordi den fungerer så fint for menneskedyret. Vi er også vigtige. Og vi betaler skat til politikernes kasse!

  1. Niels Jørgen Brandt

   Din kommentar understreger, hvorfor det er vigtigt at lytte til jer, der holder af Baunesletten som den er. Vi skal finde de rigtige balancer med projektet !

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *