Debat – Det er tid til at omlægge landbrugsstøtten til klimastøtte

Sigrid Friis Frederiksen (RV) Kandidat til Europa Parlamentet.

Af Sigrid Friis (spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget), Tine Hessner og Anders Medum Groth (byrådsmedlemmer, Furesø Kommune). Alle fra Radikale Venstre
Når vi går til stemmeboksen den 9. juni for at sætte kryds til Europa-Parlamentsvalget, stemmer de fleste af os på baggrund af vores mærkesager.
For Radikale Venstre er klima, miljø og natur en afgørende mærkesag – det gælder både lokalt og globalt. Og netop de grønne dagsordener topper også danskernes liste over vigtigste emner.
Det er jo ikke så overraskende. Kloden brænder. Vores hav og fjorde er døde. Drikkevandet forurenet. I Furesø Kommune er der pesticidrester i 63 % af vores aktive drikkevandsboringer. Vi står midt i en klima-, natur- og biodiversitetskrise.
EU-valget er ganske enkelt afgørende for Europas klimaindsats. For det går for langsomt med omstillingen af de sektorer, der kan gøre en forskel – herunder landbruget.
EU’s landbrug modtager stadig 900 milliarder i grundbetaling og koblet støtte uden tilstrækkelige hensyn til natur og miljø. Og hver tredje krone i EU’s samlede budget går til landbruget.
I Radikale Venstre mener vi, at tiden er kommet til at udvikle betingelserne for fremtidens landbrug og gentænke Danmarks såvel som EU’s landbrugspolitik. Der skal produceres mere mad til mennesker, mindre mad til dyr og passes bedre på vores klima, natur og miljø.
Der er ganske enkelt brug for en Plan B. Konkret politik som sikrer, at vi giver et bedre Danmark og en bedre verden videre til de næste generationer. Vi har tre bærende visioner for fremtidens landbrugspolitik.
For det første vil vi lave en omfattende reform af EU’s landbrugsstøtte, der både bygger på en reduktion og på, at landbruget fremover betaler for forurening og udledninger, der skader klima og miljø og til gengæld belønnes for tiltag, der skaber natur og biodiversitet.
For det andet vil vi have et europæisk klimamål for landbruget, som bidrager til et fælles klimamål for EU på mindst 90 procent reduktioner i 2040, og som tænkes sammen med vores mål for mere natur og styrket biodiversitet.
For det tredje ønsker vi en landbrugspolitik med globalt udsyn, som fremmer bæredygtig landbrugsproduktion i de mest udsatte lande, herunder særligt på det afrikanske kontinent, og som både bidrager til genopbygning af Ukraines landbrug og baner vejen for landets kommende medlemskab af EU.
Radikale Venstres politik er kort og godt at sikre et bæredygtigt og ansvarligt landbrug med fokus på klima, miljø og natur. Hvor vi skaber et sundt miljø og vild natur lokalt, og hvor vi sikrer en global omstilling fra sort til grøn produktion og forbrug.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest