Debat – Dyr som sikkerhedsrisiko?

Af Carsten Juel. Formand DN Furesø.
På naturvandringen på Baunesletten 30. april blev der luftet en tilsvarende frygt; flere deltagere erklærede, at de ikke tør gå ind i en fold med græssende kvæg og heste.
Er dette en udbredt frygt? Spørgsmålet er blevet studeret i flere undersøgelser udført af Københavns Universitet. I forbindelse med planerne om naturnationalparker har man undersøgt befolkningens syn på naturnationalparker. Resultatet af den nationale spørgeskemaundersøgelse viser, at flertallet ikke er urolige for sikkerheden, hvor der er udsat heste eller kvæg. Et andet studie, også fra Københavns Universitet, konkluderer: ”Over halvdelen af den voksne befolkning er bange for at møde løse hunde på deres tur ud i naturen. Færre er bange for heste og endnu færre for køer og får”.
Modstanden mod græssende dyr i Furesø kunne skyldes manglende erfaringer med græsningsprojekter. Måske er der en forestilling om, at man skal kæmpe sig vej mellem græssende kvæg og heste. Dette er ikke korrekt. Hvor der sker helårsgræsning, skal græsningstrykket være lavt, så der sættes kun få dyr ud. Hvis projektet om Baunesletten gennemføres, vil der være dage, hvor man ikke ser et eneste dyr.
Så måske er frygten for græssende dyr en undskyldning. Måske vil man sløre, at man vil reservere arealet til hundeluftning uden snor og ikke vil ofre noget for biodiversiteten.

Baggrundslitteratur (kan Googles):
Mange er bange for hunde uden snor i naturen. Frank Søndergaard Jensen og Marie Fangel Cleemann. Videntjenesten Københavns Universitet. Videnblad 06.01-114
Befolkningens syn på naturnationalparker – Resultater fra en national spørgeskemaundersøgelse Frank Søndergaard Jensen, Christian Gamborg og Peter Sandøe. IGN Rapport oktober 2022

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

2 kommentarer til “Debat – Dyr som sikkerhedsrisiko?”

  1. Lars Petersen

    Statistikken viser også at det er ganske få personer der er blevet sparket af hest eller stanget af køer eller får, set i forhold til hvor mange der er blevet bidt af en hund.
    Så er det jo indlysende, at hovedparten er mere bange for løse hunde end for heste og kvæg.
    Jeg er overbevist om at Københavns Universitet ikke har taget højde for dette i deres spørgeskemaundersøgelser, hvorfor deres konklusioner er svage.

Der er lukket for kommentarer.