Debat – Høring, dialog og mere natur på Baunesletten

Tre medlemmer af Natur & Klimaudvalget. Fra venstre Anders Medum groth (RV), Øjvind Vilsholm (EL) og Lene Munch-Petersen (A). Privatfoto

Af Lene Munch-Petersen S – Formand for NKU. Øjvind Vilsholm EL – Næstformand for NKU. Anders Medum Groth RV – Medlem af NKU
Baunesletten er et meget smukt naturområde med moser, overdrev og småsøer. Området er en del af Naturpark Mølleåen mellem Farum og Slangerup. Hvis Baunesletten græsses af på den rigtige måde, vil det give plads til en endnu rigere natur med levesteder for sjældne planter, dyr og insekter.
Det er baggrunden for, at Natur og Klimaudvalget (NKU) i enighed besluttet at sætte en planlægning i gang med bl.a. følgende fokusområder:
– Der skal være få helårsgræssende dyr på Baunesletten, så de forskellige blomster får lov at blomstre op.
– Der skal fortsat være mulighed for bruge området til rekreative formål.
– Der skal ske en tæt inddragelse af borgere og naboer.
NKU har modtaget mange høringssvar, og vi glæder os til at drøfte disse i udvalget. Som medlemmer af udvalget undrer vi os derfor over, at V og K i sidste uge meldte at de vil trække sig ud af aftalen om at etablere helårsgræsning på Baunesletten. Og det vel at mærke før udvalget har haft mulighed for at drøfte høringssvarene.
NKU skal i denne uge på studietur og samle mere viden ind om erfaring med helårsgræssende dyr. Vi afventer også flere forslag fra forvaltningen om, hvordan helårsgræsningen kan planlægges i respekt for den rekreative anvendelse, der foregår idag, og som der bestemt også skal være plads til fremover.
Vi har fra starten planlagt at nedsætte en følgegruppe, bestående af naturkyndige og brugere af Baunesletten. Vi skal selvfølgelig have en dialog omkring samspillet mellem borgernes adgangsforhold til det hegnede område og brugen. Samt ikke mindst hvordan vi fremover tilgodeser hundelufterne.
Vi skal udvikle Baunesletten med mere rig natur til glæde for os, der færdes der, og vores børn og børnebørn. Selvom vi bor i en kommune med mange grønne områder, er der få steder som Baunesletten, hvor vi har sammenhængende store arealer med en naturkvalitet, vi kan bygge videre på – bl.a. med helårsgræssende dyr.
Vi vil arbejde videre med den gode samtale, hvor vi lytter til hinanden og finder den rigtige balance mellem på den ene side at beskytte og udvikle vores natur og på den anden side benytte vores naturområder til rekreative formål.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

10 kommentarer til “Debat – Høring, dialog og mere natur på Baunesletten”

 1. Birgit Jordt Adsersen

  Jeg forstår ikke at det er vigtigere at ha køer og specielle blomster, end et sted hvor mennesker i deres stressede tilværelse kan slappe af . Vores skove er fyldt med hurtigt kørende cykelryttere og mountainbikere der pløjer gangstierne op med op til 10 cm brede dæk , så dårligt gående, folk med barnevogne, og almindelige vandrere ikke kan færdes der, fordi mange af dem færdes udenfor de mange special etablerede ruter.
  Hvert år bliver der i norden ,slået mennesker ihjel af frigående kvæg.
  Det er ikke mange år siden ,at en enlig kvinde blev slået ihjel , fordi et par med hund i snor gik ind i en sådan indhegning .
  Køer er ikke disney dyr. Og hvis man har boet på landet og haft kontakt til kreaturer vil man vide ,at de kan reagere voldsomt på rovdyr, og der skelner de ikke på størrelsen af en hund , som for dem er et rovdyr.
  Som jeg oplever dette trend hos politikere, så er det en ny udgave af
  “kejserens nye klæder” .
  Lad nu være med at ryge med på dette populistiske tiltag.
  Jeg tænker at vi skal bruge vores energi på reduktion af CO2 og på at fremme folkesundheden fysisk og mentalt, samt at begrænse forureningen af vores grundvand med grund i pecticider og andet godt .
  For mig at se, så er der rigtig mange andre områder, hvor de økonomiske ressourcer er bedre anvendt.

  1. Mogens Bergmann

   Helt enig, kunne ikke have sagt det bedre selv. Drop den plan og lad os beholde Baunesletten som den er!!

 2. Pia Jeppesen

  Jeg er så glad for at Furesø Kommune prioriterer naturen og ønsker at spille en større rolle i at udvikle et grønnere Furesø/Danmark og etablere nye naturområder – så vi kan overlevere en bedre verden til vores børn og børnebørn.
  Jeg er ikke så bekymret for om jeg møder en hest eller en ko – men glæder mig over, at jeg i indhegnede naturområder ikke bliver kørt ned af mountainbikere.

 3. Mette Sloth

  Uforståeligt at mere og mere natur skal indhegnes i biodiversitetens navn, for mig et buzz word, læg mere landbrugsjord brak, måske en bedre gevinst for miljøet samt biodiversiteten
  Et indhegnet område med græssende køer og evt. andre store græssende dyr, gør det ikke ufarligt at færdes i med eller uden hund. Jeg har nærmest måttet løbe for livet i et sådant indhegnet område på nord Samsø med min hund i snor, mennesker kommer jo efterhånden ikke sjældent til skade i disse indhegninger
  Lad os nu beholde dejlig natur uden køer, heste, mountainbikere og andet, lad det ikke være umoderne blot at nyde naturen til fods

 4. Hold fast i projektet. Det er så vigtigt, at vi også tør give naturen lidt mere plads i vores bynære naturområder.

 5. Kære politikere Hold fast i projektet. Det bliver spændende at følge. Der er jo stadig masser af andre steder man kan gå, hvis man er bange for dyr, blandt andet i skovene, ved søerne og på flyvestationen

 6. Brug dog pengene på skoler ( hvor i har lavet nedskæringer ) og følg dog anvisningen fra naturstyrelsen – i ødelægger et skønt natur område – som ikke har forudsætningerne igen følg naturstyrelsen

  1. Naturstyrelsen har ikke skrevet om Baunesletten, der jo ejes af kommunen

 7. Hvor er det dejligt at Furesø endelig tager et godt skridt mod at bevare naturen. Hold endelig fast i projektet.

Der er lukket for kommentarer.