Debat – Sådan kan vi omlægge landbruget

Af Hanna og Maibrit fra Klima-læsekredsen arrangeret af Klimabevægelsen Furesø i samarbejde med Furesø Bibliotek.

 Vi vil alle sammen gerne have mad både i morgen – men også om fem og ti år. Mad er en nødvendig forudsætning for vores overlevelse. Derfor er produktion af vores mad et vigtigt emne for os alle.
Vidste du:
• At hele 48 % af det åbne land i Danmark bruges til at producere foder til dyr – og kun 11 % bruges til fødevarer til mennesker?
• At Danmark ved at dyrke blot 27 % af jorden til fødevarer, kan producere mad til 10-15 millioner mennesker? Samtidigt kan vi holde os inden for de planetære grænser og opfylde de aftaler, som vi som land har forpligtet os på både internationalt og nationalt inden for klima, natur, vandmiljø og dyrevelfærd.
Klimaændringerne påvirker forudsætningerne for fødevareproduktion med for meget varme og vand på forkerte tidspunkter. Biodiversitetskrisen med de færre insekter til at bestøve, gør ikke situationen bedre. Vi har derfor alle sammen en interesse i at sikre vores kommende fødevareproduktion. Hvordan gør vi det?
Det er ni grønne organisationer er gået sammen om, at komme med et bud på. De har udarbejdet en vision for dansk landbrug, som både kan producere mad nok til os i Danmark og til eksport, og samtidigt tager de nødvendige hensyn til klima, vandmiljø, dyrevelfærd, drikkevand, biodiversitet og de planetære grænser. En vision, hvor Danmark og dansk landbrug lever op til både de nationale og internationale forpligtigelser, hvilket ikke er tilfældet i dag.
Ændringerne anbefaler også en omlægning kosten til at overholde de nationale kostråd, som vil give større folkesundhed og dermed mindske de stigende sundhedsudgifter. Visionen giver derfor inspiration både til politikere og til os borgere.
Mange landmænd er presset økonomisk, men danske landmænd har et højt uddannelsesniveau og er vant til omstilling, så vi har gode forudsætninger for en omstilling af fødevareproduktion. Vi kan udvikle landbruget og vores fødevareproduktion frem for at afvikle det pga. kriser. Landbruget og borgerne har en fælles interesse i en fremtid, hvor det stadigt er muligt at dyrke sund og alsidig mad i Danmark. Vi må derfor hjælpe hinanden med at sikre den fremtidsmulighed.
Klima-læsekredsen på Furesø bibliotek har læst visionen: Fra Foder til Føde II – En ny vej for dansk landbrugsproduktion og fødevareforbrug inden for planetens grænser (som kan hentes på nettet). Vi blev klar over, at det faktisk er muligt at producere de nødvendige og sundere fødevarer i fremtiden. Det kræver dog politisk vilje i form af ændringer i tilskudsordninger og vaner, og forudsætter et pres fra os borgere i forhold til detailhandel og politiker, samt i form af vores valg af fødevarer.
Hver tallerken tæller i forhold til klimaregnskabet og vores egen sundhed.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest