DEBAT – Trafiksikring og vejrenovering

Af Lene Munch-Petersen (A)
I vores klimaplan har vi som mål, at borgere i Furesøs i 2023 primært skal vælge grønne transportformer. Derfor er vi i fuld gang med gøre det lettere for borgerne at vælge gang/cykel til de kortere tures og til de længere ture enten bruger kollektiv trafik, elbiler, delebiler eller samkørsel.
Natur og klima udvalget fordeler midler til at fremme CO2-neutral transport som en løbende opfølgning på vores Trafik-og mobilitetsplan.

Jeg er især stolt af at vi nu går i gang med at trafiksikre flere kryds og stiforbindelser, som f.eks. krydset ved Kollekollevej/Frederiksborgvej. stikrydsninger ved Ballerupvej/vandværket/Søndersø og Hareskoven, stikrydsninger ved Ballerupvej og Skovlystvej samt opgradering af stiforbindelsen ved Søndersø skole
Vi indfører som en forsøgsordning hastighedsnedsættelse i tre bynære områder: to i Værløse og et i Farum, hvor hastigheden nedsættes til 40 km i timen, af hensyn til vejstøj og sikkerhed.
Vi har fået flere henvendelser om hastighedsnedsættelser på fx. Slangerupvej, Paltholmvej og Ballerup vej, hvorfor vi nu samler ønskerne i en oversigt til brug for prioritering af de mulige midler vi har, der så sidenhen skal ansøges om hos politiet.
Og ja, vi har ikke glemt alle slaghullerne i vejene, som Driftsgården er i fuld gang med at lappe med kold asfalt. Når det bliver varmere i vejret vil vi asfaltere de værste strækninger og prioriteret på baggrund af data om skadepoint og besigtigelse. Renoveringen koordineres naturligvis med udrulningen af fjernvarme, der pt. vil foregå i Værløse øst.
Endelig vil jeg nævne, at vi har sat midler af til at færdiggøre de grønne områder omkring skaterbanen i Sydlejren og færdiggøre Perimetervej ligeledes i Sydlejren.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest