C – Den mystiske rabat til Nrep vil medføre butiksdød

Skitse over udvidelsen af Farum Bytorv. Spørgsmålet er om der kommer nok parkeringspladser.

Furesø Kommune solgte for efterhånden en del år siden parkeringspladsen mellem Farum Bytorv og Paltholmvej til Dades/Nrep med henblik på en udvidelse af Farum Bytorv.
Nu skulle det så være ganske sikkert, at Nrep igangsætter en udvidelse med to store butikker. I den forbindelse har Nrep indvilliget i at etablere et ekstra parkeringsdæk, så der ved byggeriets afslutning vil være 50 flere parkeringspladser end i dag.
Men bag tallene gemmer sig en anden sandhed. I forhold til lokalplanen har Nrep fået en rabat på 28 procent. Der skal altså kun anlægges 72 procent af de parkeringspladser, som der ifølge lokalplanens parkeringsnorm er brug for i forhold til butikkerne.
Den gamle lokalplan 141 havde denne parkeringsnorm.
1 p-plads pr. 35 m² butiksareal
1 p-plads pr. 50 m² liberalt erhverv
½ p-plads pr. etagebolig
Den nye lokalplan 141.1 har denne parkeringsnorm.
1 p-plads pr. 35 m² butiksareal inkl. service- og teknikarealer, heraf skal 72% anlægges
1 p-plads pr. 50 m² liberalt erhverv, heraf skal 72 % anlægges
– Vi har spurgt en del gange, men ingen kan forklare, hvorfor Nrep har fået rabat på 28 procent i forhold til parkeringsnormen for lokalplanen, siger Lars Carstensen (C).
Furesø Kommune oplyser at udviklingen af parkeringspladser vil være således:
I dag. 612 p-pladser.
Inden opstart af byggeri: 627 p-pladser.
Under byggeriet af centerdel: 491 p-pladser
Efter byggeri af centerdel: 702 p-pladser.
Under byggeri af boliger: 605 p-pladser.
Efter byggeri af boliger: 664 p-pladser.
– Der er en sammenhæng mellem antal butikker og antal parkeringspladser. Mængden af parkeringspladser vil tilpasse sig antallet af parkeringspladser. Jeg frygter, at butikkerne allerede under byggefasen bliver så pressede, at mange af dem ikke kan få økonomien til at hænge sammen. Det er en naturlig udvikling, siger Lars Carstensen.
Farum Bytorvs ejer, Dades/Nrep, og Furesø Kommune forsøger at imødekomme parkeringsproblemer ved at sætte en stopper for langtidsparkering. Det vil ske ved at indføre tidsbegrænset parkering, hvor de to første timer er gratis og derefter vil det koste et mindre beløb pr. time.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest