Der brændes! På tidligere Flyvestation Værløse.

Værløse Naturgruppe brænder græsset af for at skabe biodiversitet. Privatfoto.

Af Anna Bodil Hald, Værløse Naturgruppe.
Værløse Naturgruppe, DN-Furesø og tilknyttede aktive naturplejefolk benyttet dage med fint vejr i marts måned til at gennemføre naturpleje med afbrænding af overdrev, hede og vejkanter på tidligere Flyvestation Værløse.
Vi planlægger også at brænde et af Bombefoldene. Vi håber også, at det bliver vejr til at brænde området ved Eningshøj. Alt er efter aftale med lodsejerne, Naturstyrelsen og Furesø Kommune, samt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven Furesø Kommune. Beredskabet og politiet blev informeret forinden.
Afbrændingen har til formål at fjerne vissent græs og mos, så der kommer lys til jorden til andre arter end græs. Vi forventer, at det vil give levevilkår til nye hedelyng-planter og diverse fine urter i området. Så følg med i naturudviklingen.
Afbrændingen gik meget fint sidste år. Aldrig har vi i de ca. syv år, vi har gennemført naturpleje med afbrænding, haft så fine vilkår som sidste år: Vinter med sne og frost, tørt vejr, lav luftfugtighed, passende vind mv. I år har det indtil videre været mere træls med høj fugtighed og manglende sol. Eller alt for høj vindstyrke.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest