Henning Kirk gæster seniorakademi

Hjerneforsker Henning Kirk besøger Jonstrup Senior Akademi.

Onsdag 13. marts kl. 15.00 i Jonstruphus: er der foredrag ved aldringsforsker, dr. med. Henning Kirk.
Foredraget har titlen: Godt nyt om gamle hjerner.
Hjernen er et livslangt byggeprojekt. Vi bygger op, ud, til og om hele livet, og derfor kan vi også blive ved med at lære nyt og udvikle en række kompetencer. Hvis vi forbliver fysisk og kognitivt aktive, nedbringer vi samtidig risikoen for demens. Den stigende aktivitet i de nye ældregenerationer er med til at forklare, at der i disse år ses færre nye tilfælde af demens. Henning Kirk vil under sit foredrag give konkrete råd om, hvordan man kan styrke sin hjerne og forebygge demens.
Henning Kirk har som læge og aldringsforsker i hele sin karriere beskæftiget sig med aldring, sundhed og forebyggelse. Han var leder af Gerontologisk Institut 1989 – 98 og har siden skrevet en række bøger om hjernens vedligeholdelse. Hans nyeste bog “Godt nyt om gamle hjerner” udkom i marts 2020.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest