Ensrettet på Skovlinien i to måneder

Furesø Kommune udlejer dette område til Vestforbrænding og entreprenøren Per Aarsleff i forbindelse med udrulning af fjernvarme.

Etableringen af byggeplads i forbindelse med udrulningen af fjernvarme får konsekvenser for trafikken på Skovlinien i Værløse.
Fra 2. april til 30. maj lukkes den ene vejbane for biler på Skovlinien fra Kollekollevej frem til Skolekrogen. Det betyder, at der ikke længere kan drejes fra Kollekollevej op ad Skovlinien. Årsagen er, at der skal nedgraves fjernvarmerør i den nordgående vejbane.
Der vil inden den delvise vejlukning blive skiltet med omkørsel. Buslinjen vil blive omlagt i perioden, den nye linjeføring bliver tilgængelig på Rejseplanen. Beboere i området og forældre til børn på Syvstjerneskolen/Lille Stjernen og Børnehuset Egetræet vil blive orienteret gennem e-Boks og AULA.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest