Erhvervsforening i god gænge -Nyt fokus i 2024

Kommunaldirektør Henrik Studsgaard fortalte sin egen historie, men gennemgik også relevante emner for de fremmødte ved generalforsamlingen.

Den årlige generalforsamling i Furesø Erhvervsforening blev afviklet tirsdag aften i skønne omgivelser hos Restaurant Furesøbad.
Formand Kenneth Barenholdts beretning fokuserede på det gode sammenhold i bestyrelsen, men også om samarbejdet med Furesø Kommune.
Kasserer Thomas Laden Nørgaard gennemgik foreningens økonomi. Foreningen har en pæn egenkapital, som man gerne vil bruge lidt af, og budgetterer derfor med et mindre underskud. I det kommende år er der sat penge af til arbejdet med Wonderful Copenhagens projekt Copenhagen North. Furesø Kommune har samme fokus.
Fem bestyrelsesmedlemmer, Henning Kornbo, Steen Fosvig, Thomas Laden Nørgaard, Lars Carstensen, Robert Jacobsen var på valg – alle blev genvalgt. Camilla Hovard stoppede som bestyrelsesmedlem. Hun modtog blomster og klapsalver for sit store arbejde med foreningens møder. 
Aftenen indledtes med et oplæg af kommunaldirektør Henrik Studsgaard. Han glædede sig over, at være tilbage, hvor hans karriere startede. Hans første job var hos den navnkundige skovrider E. Laumann Jørgensen med arbejdsplads ved Skovridergården Syvstjernen.
Henrik Studsgaard gennemgik kommunens økonomi. Der er lagt op til besparelser på budgettet. Oplægget lyder på 75 mio. kr. Det er hårde tider!
De fremmødte fik også en gennemgang af arbejdet med opdatering af erhvervsområderne i kommunen. Kommunaldirektøren kvitterede for et godt samarbejde med erhvervsforeningen. Ikke mindst i forhold til Furesø Jobcenter, men også omkring Klimapartner-ordningen, som lige nu er stagneret i medlemstal og er til evaluering.

Furesø Erhvervsforenings bestyrelse med generalforsamlingens dirigent Hanne Metzsch i gul jakke. Fra venstre Robert Jakobsen, Torben Bo Toft Christensen, Kenneth Barenholdt, Henning Kornbo, Thomas Laden Nørgaard og Lars Carstensen. Hatice Bakke og Steen Fosvig holdt sig på tilhørerpladserne.
Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest