Formand – Det giver god mening at beholde pavilloner

Ved at heholde pavillonerne ved Søndersøskolen kan man lige akkurat klare kapacitetskravene i Værløse frem til næste års dagtilbudsprognose. Det ser ud til, at der ikke er brug for en daginstitution alligevel.

I forbindelse med udgivelsen af dagsordenen til det næste møde i Børne- og Skoleudvalget kom det frem, at ændringen af model i forhold til befolkningsprognosen betyder, at der ikke længere er behov for en ny daginstitution i Værløse.
Furesø Kommune har længe forhandlet med Værløse Almennyttige Boligselskab om etablering af en ny daginstitution ved Vesterbo. Anlægsprisen var sat til ca. 50 mio. kr. Det er penge, som man kan spare ved at beholde pavillonerne ved Søndersøskolen. Men da det er anlægsmidler, hjælper det ikke i forhold til de varslede driftsbesparelser på skoleområdet.
Udvalgsformand Muhammed Bektas (A) forklarer:
– Byrådet vedtog for nylig en befolkningsprognose, der viser at børnetallet ikke er ligeså stigende som tidligere forudset. Nu har forvaltningen lavet en analyse, der sammenligner børnetallet med den fysiske kapacitet, som vi har i vores dagtilbud. I den forrige kapacitetsanalyse var der behov for et ekstra dagtilbud til ca. 100 børn. Nu er kapacitetsbehovet ændret med de nye tal, og viser det ikke er nødvendigt med et helt nyt dagtilbud i Værløse, lyder det fra Muhammed Bektas.
Udvalgsformanden ser frem til at drøfte situationen med medlemmerne af Børne- og Skoleudvalget.
– Jeg ser frem til at drøfte kapacitetsanalysen med udvalget på tirsdag, da der er en række forudsætninger, som ligger til grund for analysen. Der er dog ikke tvivl om, at behovet for en ny stor daginstitution kan udskydes lige nu. For mig at se giver det rigtig god mening at beholde pavillonerne ved Søndersøskolen, som kan sikre kapacitet i forhold til Værløse-delen og være en buffer, indtil vi ser næste års kapacitetsanalyse, der bliver den anden analyse på baggrund af den nye opgørelsesmetode i befolkningsprognosen, forklarer Muhammed Bektas.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest