Første officielle skitser af indhegning på Baunesletten

Natur & Klimaudvalget udsatte beslutningen om Baunesletten til den 24. juni. Skitse: Furesø Kommune.

Furesø Kommunes forvaltning har holdt kortene tæt til livet i forhold til græsningsprojektet på Baunesletten, men nu kan man se de officielle skitser for indhegningen.
Græsningsprojektet på Baunesletten fik en blandet modtagelse ved borgermødet den 2. april.
Det vakte især undren, at der ikke blev præsenteret officielle skitser for indhegningen. Dog blev der vist en enkelt skitse fra DN Furesø, som efter sigende var et kompromisforslag.
Den 12. juni skal Natur- & Klimaudvalget tage stilling til om, man skal arbejde videre med planerne for græsningsprojektet. I den forbindelse har Furesø Kommunes forvaltning vedhæftet to skitser til dagsordenspunktet.
Den første skitse viser en indhegning af hele Baunesletten – i alt 38 hektar. Den anden skitse nøjes med 27 hektar. Det vil frigive grusstien ved jernbanen samt et område op mod Ryetvej til hundeluftning. I forslag 1 vil der være plads til syv-otte store græssere. I forslag to er det blot tre til fire.
Forvaltningen har også vedhæftet en skitse over en mulig udvidelse på området ved Ryget Skovby.
Projektet havde indledningsvis støtte fra alle fem medlemmer af NKU, men siden har Niels Jørgen Brandt (C) og Lars Carpens (V) trukket deres støtte. Det skete efter en underskriftsindsamling samlede 749 underskrifter imod græsningsprojektet.
Et flertal bestående af Lene Munch-Petersen (A), Øjvind Vilsholm (Ø) og Anders Medum Groth (B) kan dog fortsætte projektet om ønsket.
Lene Munch-Petersen har i denne avis foreslået, at der nedsættes en følgegruppe til projektet. Følgegruppen skal bestå af personer fra begge lejre.

Forslag 2 viser en mindre indhegning på 27 hektar. Her af er 11 hektar græsningsegnet, hvilket kun giver plads til tre-fire store græssere. Skitse: Furesø Kommune.
Denne skitse viser en mulig udvidelse af græsningsprojekt på markerne ved Ryget Skovby. Skitse: Furesø Kommune.
Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

5 kommentarer til “Første officielle skitser af indhegning på Baunesletten”

 1. Erik Olander

  Hvis dette bliver lavet er det slut med at gå tur med min hund her. Det vil koste ca 3-400 liter benzin om året når jeg skal lufte hunden og ønsker at den skal gå løs, og samtidigt kunne forbedre min kondition. Er 73 år
  For mig at se ødelægger det min natur oplevelse, her hvor jeg bor, da jeg ikke tør gå ind til dyrene. Jeg kan ikke flytte mig så hurtigt mere. Har stor erfaring med heste og ved hvor farlige de kan blive.

 2. Katja Teinhart

  På tegning 3 – kommer der hegn / låger eller andet på skolestien det er da helt ude i hampen. Ingen skolesti brugere skal krydse et hegn !
  Og beboeren i Sækkedamsvej 177 får da også svært ved at forlade sin bolig

 3. Troels Frøling

  Det må da blive en ommer ! Et stort friluftsområde til daglig gavn og glæde for værløses borgere lukkes nu af! Kom nu i gang lokalpolitikere. Det skal ingen finde sig i. Hvornår er der kommunalvalg ? Seriøst: tilbage løb! En fejl.

 4. 525872 155763An really fascinating go by way of, I could not concur entirely, even so you do make some genuinely legitimate factors. 112216

 5. Jeg undrer mig stadig over at Baunesletten er udpeget af DN og udvalget som det mest oplagte sted at skabe forøget biodiversitet ved at udlægge stort set hele arealet til græsningsområde for store dyr som heste og køer.
  Området ligger klods opad et af de tættest bebyggede områder i Værløse og det naturlige rekreationsområde for en stor del af borgere i Værløse. Alle kender den “gamle golfbane” og den anvendes intensivt hele året, ikke bare til hundeluftning ( der i øvrigt omtales nærmest nedladende af fortalerne), men også af børn til hulebyggeri, kælkning og cykelaktiviteter og voksne til diverse orienteringsløb og frokost i det grønne.
  Uanset hvad DN og Anders Medum fra Radikale hævder vil fritgående store dyr fraholde en del borgere store som små fra at benytte området.
  Det synes jeg er meget ærgerligt, da det er nærmeste område for en meget stor del af Værløses borgere. Samtidig undre det mig, at der ikke svares på eller overvejes alternative placeringer af etablering af biodiversitetsområder. Ligesom jeg aldrig har hørt forvaltningen/udvalg omtale alternative metoder til opnåelse af større biodiversitet end de nævnte større græssende dyr.
  Jeg tager hatten af for de partier, der siger arrhh måske vi lige skal vende skråen, og se på alternativ placering, må jeg foreslå de supplere med spørgsmålet, kan biodiversitet opnås på anden og mere borgervenlig vis?
  Samtidig savner jeg refleksion fra fortalerne for den foreslåede løsning, hvorfor synes Skov- og Naturstyrelsen det er en dårlig ide, samtidig med at ideen om at løsningen vil forbedre levevilkårene for flere sommerfugle vist ikke har faglig resonans.
  Så kære Anders selvom, det var et valgløfte du havde ved kommunalvalget for 3 år siden, er det en ærlig sag at blive klogere og vælge alternative løsninger.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *