Furesø har valgt strategisk partner

Det er nødvendigt løbende at vedligeholde og optimere kommunale bygninger og tilse tekniske anlæg. Partnerskabsaftalen med Jakon A/S bringer Furesø Kommune tættere på målet om at være CO2-neutral i 2030.

Jakon A/S skal i de kommende år vedligeholde og energioptimere skoler, børnehaver og andre kommunale ejendomme i den vestlige del af Furesø Kommune i et såkaldt strategisk partnerskab. Målet er at få mere vedligeholdelse og energioptimering for pengene i en bedre kvalitet. Partnerskabsaftalen med Jakon A/S bringer Furesø Kommune tættere på målet om at være CO2-neutral i 2030.
– Vi har udbudt en stor del af vores bygningsvedligeholdelse og energioptimering i to strategiske partnerskaber og er nu i mål med begge partnerskaber, så vi kan få løst flest mulige og nødvendige opgaver for pengene i høj kvalitet og dermed også kan indfri vores klimaambitioner. I partnerskaberne indgår også lokal arbejdskraft. Vi ønsker at fastholde dygtige, kvalitetsorienterede håndværkere og fremme deres ejerskab og proaktive tilgang til vores bygninger, siger Claus Torp, by- og kulturdirektør i Furesø Kommune i en pressemeddelelse.
Partnerskabet i den vestlige del af Furesø løber de kommende fire år. Dermed opstår der stordriftsfordele, færre omkostninger på grund af færre udbud og højere kvalitet, fordi fagfolk er med til at vurdere opgaverne, og partnerne lærer hinanden og bygningerne at kende via et flerårigt samarbejde.
Der er nu i alt to strategiske partnerskaber i Furesø Kommune. Dette for VEST, som starter i april 2024, og et for ØST, som har været i gang siden september 2023.
Partnerskabet med Jakon består også af andre virksomheder, som er forankret i eller har erfaring fra netop Furesø Kommune.
Samtidig har kommunen fokuseret på, at samarbejdsmodellen, som partnerskabet arbejder ud fra, tager udgangspunkt i dagligdagen og de fysiske rammer på projekterne. Det er et mål, at partnerskabet skal sikre, at opgaveløsningen systematiseres endnu mere end i dag, så borgerne og brugerne får endnu mere for de vedligeholdelseskroner og energimidler, der er afsat de kommende år.
– Vi glæder os meget til partnerskabet og et tillidsfuldt samarbejde med Furesø Kommune. Den måde at arbejde med energi- og renoveringsområdet og strategisk vedligehold, som det strategiske partnerskab åbner op for, giver rigtig god mening. Vi vil især have fokus på kloge løsninger, hvor vi bruger pengene der, hvor de gør mest mulig gavn. Vi og vores samarbejdspartnere ser frem til at bidrage med vores gode håndværk og høje kvalitet til glæde for Furesø Kommunes borgere og brugere, siger Teddy Pedersen, der er partnerskabsansvarlig og administrerende direktør i Jakon A/S.
Opgaven er opdelt økonomisk, så kontrakten i første omgang løber fra april 2024 til marts 2026 med en forventet omsætning på op til ca. 60 mio. kr. eks. moms. Derefter har kommunen option på at forlænge kontrakten, så samarbejdet i partnerskabet kan fortsætte til marts 2028, og der kan udføres yderligere opgaver op til ca. 60 mio. kr. eks moms. I alt op til ca. 120 mio.kr.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest