Kæmper for lavere fart på Jonstrupvangvej

Jonstrupvangvej blev besigtiget den 27. februar 2024 Fra venstre er det Inge Livbjerg, Jonstrup 89, Lene Munch-Petersen, Furesø Byråd og Anne-Marie Bøgh og Anne Lisbeth Sørensen, Furesø Kommune. Foto: Jonstrup 89.

Borgerforeningen Jonstrup 89 kæmper lige for tiden for at få fartdæmpet indfaldsvejen Jonstrupvangvej fra 70 km/t. til 50 km/t.
Det er ikke et nyt ønske. Farten pog trafikken på Jonstrupvangvej har været diskuteret siden 1970´erne, hvor en plan om en omfartsvej igennem Jonstrupvangvej faldt til jorden.
I denne omgang er der kæmpet for det siden 2015. Men da Lene Munch-Petersen (S) formand for Furesø Kommunes Udvalg for Natur & Klima i februar måned i et debatindlæg nævnte flere pointer omkring hastighedsnedsættelse uden at nævne Jonstrupvangvej reagerede Jonstrup 89.
Siden er der holdt besigtigelse af Jonstrupvangvej. Det er reelt en gennemfartsvej, som aflaster Frederikssundsvejen, derfor er der meget trafik. Vejforløbet fra Jonstrup til Ballerupvej er præget af ringe oversigtsforhold, smal vejbredde og stejle skråninger.
Formanden for Jonstrup 89, Bo Søgaard, fortæller:
– Lokale borgere, som benytter vejen, og borgere, som bor langs vejen har gennem tid orienteret Furesø kommune om både støjgener, problemer med oversigt ved udkørsler og usikkerhed generelt ved at køre på vejen med den tilladte hastighed. Overhalinger og store lastbiler især er et problem. Simple løsninger kunne være som Kr. Værløsevej med 50 km/t og dobbelt midterstribe, lyder det fra Bo Søgaard.
I 2016 lykkedes det at få gennemtrumfet en fartdæmpning fra 80 km/t. til 70 km/t., men det er fortsat uforståeligt for Jonstrup 89, at den større og bredere Kr. Værløsevej kan fartdæmpes til 50 km/t. og ikke Jonstrupvangvej.
– Vi oplever farlige situationer typisk i forbindelse med overhalinger, og hvor lastbiler ikke kan holde sig på egen, snævre vognbane og dermed presser personbiler ud i skråningen, som på strækninger er 1,5 m dyb. Vejbanerne er kun 2,80 m brede, hvorfor Vejdirektoratet anbefaler maksimal 30 – 40 km/t hastighed på vejen, når vejen befærdes af lastbiler, siger Bo Søgaard.
Lene Munch-Petersen er helt på bølgelængde med Jonstrup 89.
– En hastighedsgrænse på 70 km/t på Jonstrupvangvej er voldsomt. Natur & Klimaudvalget er enige med Jonstrup 89 om, at det er en god ide at få nedsat hastigheden til 50 km/t., siger Lene Munch-Petersen.
Furesø Kommunes forvaltning er sat på sagen og kommer med en indstilling i den nærmeste fremtid. I sidste ende er det op til politiet at fastsætte hastigheden på Jonstrupvangvej.
– Vi har en ambition om, at det skal sættes i gang inden årsskiftet, siger Lene Munch-Petersen.

Arbejder med fire store veje
Furesø Kommune arbejder med fartdæmpning på fire af de større veje. I Værløse er det Ballerupvej på strækningen fra byskiltet til krydset ved Jonstrupvangvej. Her er ønsket 60 km/t. I Farum vil man fartdæmpe Paltholmvej og ikke mindst Frederiksborgvej fra Stavnsholtvej til Slangerupvej. Her må man i dag køre 60 km/t.
– Det er helt vildt, at man må køre 60 km/t. igennem Farum. Det vil vi have ændret, fastslår Lene Munch-Petersen.
Politiet har afvist Furesø Kommunes ønske om fartdæmpning af Slangerupvej. Derfor arbejdes der ikke med denne vej. 

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

2 kommentarer til “Kæmper for lavere fart på Jonstrupvangvej”

  1. Godt nyt. Dejligt at der bliver lyttet. Det har vi ventet på i mange år. Håber det lykkes denne gang.

  2. Tænk hvor mange af kommunens ressourcer vi bruger på noget der ikke er et problem. Vejen er allerede dæmpet til 70 og Jonstrup 89 handler på eget initiativ. Det er 10 udkørsler over 1.5 km strækning.

Der er lukket for kommentarer.