Furesø Kommune – Politiet fastsætter hastighedsgrænser

Ifølge Furesø Kommune er det politiet, som fastsætter hastighedsgrænserne på vejene i Furesø Kommune.

I de seneste uger har der været en del blæst om trafikforholdene i Furesø Kommune.
Helt konkret arbejder udvalget for Natur & Klima med hastighedsnedsættelse på Ballerupvej, Jonstrupvangvej, Frederiksborgvej, Kollekollevej, Trevangsvej og Paltholmvej.
I den sammenhæng vil Furesø Kommune ansøge politiet om tilladelse til hastighedsnedsættelse.
Det har fået flere læserbrevsskribenter til tasterne. Flemming Oppfeldt bedyrer, at Furesø Kommune ikke behøver politiets tilladelse til hastighedsnedsættelser.
Alt om Furesø har spurgt ind til sagen overfor Furesø Kommune.
Louise Piester, centerchef for By og Miljø, forklarer:
– Skal man sænke hastigheden på vejene i vores kommune, skal man have politiets godkendelse. Politiet tager udgangspunkt i “Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser (BEK nr. 1486 af 13/12/2017)”. Politiet godkender nedsættelser ud fra en række kriterier fx om væsentlige trafiksikkerhedsmæssige eller andre trafikale hensyn, der taler for en hastighedsnedsættelse. Trafikstøj er ikke et kriterium, forklarer Louise Piester.
Forvaltningen har i midten af maj møde med politiet. Her medbringer forvaltningen ønskerne om lavere hastighed på kommunale veje bl.a. Frederiksborgvej, Jonstrupvangvej, Paltholmvej, Ballerupvej, Kollekollevej og Trevangsvej.
– Det er tidligere lykkedes at få sænket hastigheden på Slangerupvej fra 80 km/t. til 70 km/t. Så forvaltningen arbejder støt på at få sænket hastigheden på veje, hvor borgere er generet af trafikstøj, lyder det fra Louise Piester.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest