Store fund på Jonstrup Naturkirkegård

Rundvisningen i de arkæologiske udgravninger på Jonstrup Naturkirkegård blev en mindre folkevandring med over 80 deltagere. Foto: Connie Nielsen.

Lørdag den 20. april var der rundvisning på Jonstrup Naturkirkegård. Arkæolog Niels Frøhlich fra Museum Nordsjælland var imponeret over fremmødet. Mere end 80 lokale borgere dukkede op for at få kik ind i områdets historie.
– Jeg var overrasket over hvor mange, der mødte op. Det var lokale borgere, som havde en stor interesse for lokalhistorien, fortæller Niels Frøhlich.
De mange fremmødte fik mere end forventet.
– Vi har fundet to gårde fra Middelalderen og en gård fra Jernalderen, fortæller Niels Frøhlich.
De to gårde fra Middelalderen formodes at være fra 1300-tallet. Og gården fra Jernalderen fra 5-600 år ek., men det er endnu ikke tidsdateret nøjagtigt.
Det passer sammen med historien om Jonstrup. Navnet Jonstrup menes, at stamme fra et medlem af Hvide-slægten, som lavede en befæstet gård ved Søndersø. Kilderne er uenige om, hvorvidt det er Jon Raymundsen, Jon Jonsen Little eller Jon Sunesen, som er navnefar til Jonstrup. Ordet strup kommer af ordet torp og betyder udflytter .
De to gårde på Jonstrup Naturkirkegård har efter alt at dømme været udflyttergårde fra hovedgården/borgen ved Søndersø. Og kunne meget vel være flyttet videre ind til det, som vi i dag kender som Jonstrup ved en senere lejlighed.  
Det passer sammen med, at der i Roskildebispens jordebog fra 1370 nævnes en hovedgård, to udflyttergårde og en mølle i Jonstrup. Der er også fundet mange mønter fra denne tid i dette udgravningsfelt.
Gården fra Jernalderen er placeret ikke langt derfra, men i en lavning.
– Nu er vi gået i gang med at udgrave disse felter. Vi skal have gravet alle stolpehullerne fri og lavet prøvehuller på 1 gange 1 meter, så vi kan se, hvordan vi skal gå til arbejdet med udgravningen, forklarer Niels Frøhlich.
Og så er der alt det, som man ikke har udgravet endnu.
– Vi mangler to store felter. Her vil der formentlig være en del fund, siger Niels Frøhlich.

Arkæolog Niels Frøhlich fortalte om fundene på Jonstrup Naturkirkegård. Foto: Connie Nielsen.
Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest