Furesøs inkluderende musikprojekt er toneangivende for andre kommuner

Furesø Musikskoles autismeprojekt har vakt opsigt over hele landet. Foto: Mikkel Arnfred.

Siden efteråret 2022 har musikundervisning været en fast del af skoleskemaet for 70 børn med autismediagnoser på Lille Værløse Skole. Nu breder initiativet sig som ringe i vandet til andre kommuner.
Af Martha Bech Diederichsen
Skolebøgerne er byttet ud med vanskelige klaverakkorder, fællesklap og taktfaste slag på stortrommen, når elever med autismediagnoser indtager musiklokalet på Lille Værløse Skole. Her er musikken blevet fast inventar i elevernes dagligdag, efter Furesø Musikskole i samarbejde med Lille Værløse Skole og Center for Musikterapi ved Aalborg Universitet tilbage i efteråret 2022 iværksatte forsøgsordningen ”Mød Musikken”, som tilbød musikundervisning tilrettelagt efter elevernes særlige behov.
Og spørger man souschef ved Furesø Musikskole, Inger Lerch Høj, er musikundervisningen en kæmpe gevinst for eleverne.
– Erfaringerne fra musikundervisningen er jo enormt positive; både fra skolen, der ser en gruppe børn, som trives bedre og har lettere ved at indgå i den øvrige undervisning, og fra forældre, der oplever børn, som får succesoplevelser, de måske ikke tidligere har haft så mange af, fortæller hun.
Også Peter Thomsen, Skoleleder på Lille Værløse skole, er svært begejstret for musikundervisningen, som både har bidraget positivt til elevernes sociale og faglige udvikling.
– Lærerne så pludselig nye facetter ved børnene og oplevede, at de kunne meget mere, end de egentlig troede, fortæller han og uddyber:
– Mens nogle af børnene i andre sammenhænge sidder med hørebøffer på, fordi det larmer, så er støjen pludselig lige meget, hvis de sidder ved et trommesæt eller et andet instrument, for så giver det mening.

Forbilledligt eksempel for andre kommuner
Projektet har været en så stor succes, at andre kommuner nu følger Furesøs eksempel. Det fortæller Jes Gram, leder ved Furesø Musikskole. 
 Lige nu har vi et kultursamarbejde kørende i region Hovedstaden, der hedder ”Kulturmetropolen”, hvor der er syv kommuner, som nu kører en version af vores projekt ”Mød Musikken” her i 2024.

Syv kommuner i Hovedstadsregionen er i gang med en version af Mød Musikken. Foto: Mikkel Arnfred.

Projektudrulningen indebærer efteruddannelse af kultur- og musikskolelærere med afsæt i ”Furesø-modellen”, som skal klæde dem på til at undervise børn med autisme.
– Jeg tror, at vi er oppe på, at der er 25-26 lærere, der nu får den samme efteruddannelse, og som i efteråret 2024 skal ud at lave ti ugers projektpraktik i de respektive gruppeordninger eller specialskoler i de syv kommuner, fortæller Jes Gram.
Det er en positiv udvikling, for kulturtilbud, som f.eks. musikundervisning, kan have en stor betydning for børnene, forklarer han.
– For nogle af de unge er musikken et sprog, de lige pludselig kan kommunikere eller udvikle sig gennem – og endnu vigtigere; blive sociale gennem.
Uddannelsen af flere faglærere inden for kulturfagene er derfor vigtig, og man afsøger nu i samarbejde med Aalborg Universitets musikterapeutuddannelse også muligheden for at implementere efteruddannelsen på professionshøjskolen Absalon, som både retter sig mod kultur- og musikskolelærere, pædagoger og folkeskolelærere.
– Man ser det som en mulighed for at nå alle de her børn og unge. Ikke at det redder hele verden, men der er nogen, som kan få en merværdi i tilværelsen på den måde, forklarer Jes Gram.

Frirum og fællesskab
Selvom selve projektet ”Mød Musikken” kun var af et halvt års varighed på Lille Værløse Skole, er musikken kommet for at blive. Og det er positivt, for musik kan noget helt særligt, understreger Inger Lerch Høj.
– Udgangspunktet er jo ikke at lære at blive en dygtig musiker. Udgangspunktet er at mødes i musikken og være noget igennem musikken. Jeg tror, at det er dét, som gør den helt store forskel; når du går i skole, skal du lære at læse, men når du går til musik, er der nogle andre ting på spil
Peter Thomsen fortæller, at projektet har været aldeles lærerigt og givet skolen nye indsigter i, hvad musik kan gøre for elevernes sociale fællesskab.
– Hvis man skruer undervisningen sammen på en ny og rigtig måde, kan man udvide børnenes deltagelsesmulighed, f.eks. gennem musikken, forklarer han.
Derfor har Lille Værløse Skole, foruden skemalagt musikundervisning for de ældste klassetrin, også indledt et samarbejde med organisationen Levende Musik i Skolen, der arrangerer 4-5 skolekoncerter årligt.
– Det havde vi måske ikke tidligere troet kunne lade sig gøre, fordi vi ikke vidste, hvordan vores børn i gruppeordningen ville reagere på det, men det ved vi nu. Derfor sørger vi for, at alle aldersgrupper i begge afdelinger (dvs. skolens afdeling for børn med autisme og de øvrige klasser red.) bliver tilbudt de koncerter, fortæller Peter Thomsen.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest