Historisk grav ramt af rørbrud

Rekonstruktionen af Lundsbakkegraven er gravet op.

Når man besøger lokalmuseet på Mosegaarden, møder man en lille knold ved gavlen. Det er en rekonstruktion af et af områdets største arkæologiske fund, Lundsbakkegraven.

Da der i 1953 blev gravet sand til anlægget af landingsbanen på Flyvestation Værløse, stødte entreprenøren på historiske fund. Han tilkaldte Karl K. Nielsen fra Værløse Historiske Forening. Så fulgte eller nogle spændende dage med mange fund fra bronzealderen.
Man kan fortsat se stedet fra stien bag fabrikskvarteret på Lejrvej.
Selve graven blev først flyttet til en nærliggende gård og siden rekonstrueret ved Mosegaarden.
For et par dage siden blev den gravet op igen.
Museumsleder Cathrine Kyø Hermansen forklarer:
– Fjernvarmeselskabet konstaterede et brud på et vandrør, og da de havde brug for at grave tæt på gavlen, var det nødvendigt at flytte rekonstruktionen af en grav, fordi de skulle til rør under den. Bruddet blev lokaliseret og stoppet. Herunder har de været nødt til at lave et mindre hul i gulvet på museet. Det udbedres indenfor de næste 14 dage, fortæller Cathrine Kyø Hermansen.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest