Hullet i Filosofgangen bliver lappet

Ups. en entreprenør kom ved en fejl til at lave et hul i beplantningen med Filosofgangen. Nu skal det lappes. Foto: Ingen Livbjerg.

Rundt om seminarieparken i Jonstrup løber en smuk stribe med træer. Her gik de lærerstuderende ved Jonstrup Gl. Seminarium og filosoferede over tilværelsen og skolelivet. Derfor fik stien i den smalle stribe træer navnet Filosofgangen.
Det er et område med stor kulturhistorisk betydning for Jonstrups historie.
Netop derfor havde Jonstrup 89 stor bevågenhed på Filosofgangen, da Bofællesskabet Jonshøj skulle opføres lige ved siden af. Der blev snakket meget frem og tilbage om fældning af træer og vigtigheden af at bevare Filosofgangen.
Desværre skete der et uheld. En entreprenør kom ved en fejl til at fælde nogle træer ved den gamle forstanderbolig. Der blev bogstavelig talt et hul i Filosofgangen.
– Nu har Furesø Kommune meldt ud, at hullet skal lappes ved at plante nye træer. Det er vi meget glade for, siger Inge Livbjerg fra Jonstrup 89.
Naturen skal naturligvis gå sin gang i en del år, før de nyplantede træer for alvor matcher den eksisterende beplantning, men sådan er det nu engang.
Jonstrup 89 arbejder videre på, at få Furesø Kommune til at iværksætte plejeplanen for Filosofgangen.
– Vi har fået en tilbagemelding om, at kommunen arbejder videre med plejeplanen. Jonstrup 89 vil følge det tæt, fortæller Inge Livbjerg.

Filosofgangen er her markeret med rød.
Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest