Krise i ældreplejen – Tredje påbud på få måneder

Ældreplejen er blandt de mest udsatte områder for besparelser. Ikke mindst fordi budgettet er stort.

Solbjerg Plejehjem, Plejecenter Svanepunktet og nu Rehabiliteringscenteret.
Furesø Kommunes ældrepleje fik den 12. februar sit tredje påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed indenfor tre måneder. Denne gang er der fundet alvorlig fejl i forhold til medicinhåndtering, systematiske sygeplejefaglige vurderinger og tilstrækkelig journalføring, herunder implementering af instruks herom.
– Styrelsen vurderer, at de konstaterede fejl og mangler i relation til medicinhåndtering, systematiske sygeplejefaglige vurderinger og journalføring samlet set udgør større problemer af betydning for patientsikkerheden, lyder det i påbuddet.
Også denne gang erklærer Furesø Kommune tilfredshed med, at Styrelsen for Patientsikkerhed kigger dem over skulderen.
Souschef Sanne Maj Hansen slår fast, at kommunen tager påbuddet og kritikken meget alvorligt.
– Styrelsens påbud omhandler bl.a. manglende dokumentation, hvilket vi arbejder systematisk med at forbedre i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Vi har nu en fast tilknyttet udviklingssygeplejerske, som løbende i samarbejde med medarbejderne gennemgår dokumentationen. Hun sikrer samtidig, at medarbejderne undervises i korrekt dokumentation.
– Herudover påpeger Styrelsen fejl i medicinhåndteringen. Der er ikke tale om egentlige medicinfejl, men fremover sikrer vi, at de reservekanyler, vi har liggende, ikke er udover udløbsdatoen. Medicinhåndteringen varetages udelukkende af fast uddannet personale.”
– Med de indsatser, vi har sat i gang nu, forventer vi, at påbuddet snarest vil blive ophævet.

Alt om Furesø har tidligere spurgt ind til uddannelsesniveauet for ældreplejens Sosuer.
– Uddannelsesniveauet er ift. den aktuelle sag på Rehabiliteringscentret ikke et problem, da alle faste ansatte er uddannede læger, sygeplejersker, assistenter og medhjælpere. For den samlede pleje og omsorgsindsats i Furesø Kommune, så arbejder vi løbende på at sikre kvalificeret og uddannet personale. Rekrutteringsudfordringen i kommunerne gør dog betingelserne svære, siger Sanne Maj Hansen.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest