MiniBioblitz i Farum Sortemose

Spejderhytten Stavn er mødested, når Egedal Kommune inviterer til MInibioblitz i Farum Sortemose.

Egedal Kommune inviterer til en minibioblitz i Farum Sortemose søndag den 5. maj kl. 10.00-15.00.
Bioblitz er en begivenhed, hvor naturelskere og fagpersoner samles for at registrere så mange arter som muligt i løbet af en dag. I år undersøges Farum Sortemose, som er af naturtypen hængesæk. Til det formål anvendes Miljøstyrelsens app: Arter – Indberetning, til registrering af vores fund, så medbring en smartphone.

Hvorfor er Sortemose interessant at undersøge?
Sortemose er en hængesæk, som ligger i den østlige del af Naturpark Mølleåen. Naturtypen er levested for mange arter, eksempelvis Mose-bølle, tue-kæruld og grøn busksommerfugl. I 2023 blev hængesækken ryddet for uønsket bevoksning, af Egedal Kommune, som en del af bestræbelserne på at forbedre naturtilstanden i Sortemose. Det er derfor ekstra spændende at se, hvilke arter vi finder på stedet nu og i fremtiden.
Naturinteresserede og nysgerrige er velkomne til at deltage i løbet af de 5 timer, hvor begivenheden finder sted. Du har mulighed for at bidrage ved at indsamle og artsbestemme dyr og planter, eller observere og få en snak med Naturformidler Stine fra Naturpark Mølleåen eller Biolog Nadia fra Egedal Kommune.
Ønsker du at være med så skriv ”nysgerrig” i emnefeltet, og hvor mange I kommer, til mailen: naturvejledning@egekom.dk
Husk en madpakke og gummistøvler, da området er fugtigt.

Program
Vi mødes kl. 10.00 ved hytten Stavn, Sortmosen 21, 3520 Farum.
Efter en velkomst af Bo Brøndum, Formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune, vil der være minibioblitz. Her prøver vi at finde så mange planter, svampe, insekter, fugle mm. som muligt.
Kl. 12.00 spiser vi vores medbragte madpakke, og der vil blive budt på kaffe og saftevand.
Efter frokost fortsætter vi undersøgelsen og registreringen. Til sidst samles vi og gennemgår dagens fund.
Tilmelding for fagpersoner og artskendere
Hvis du er fagperson, eller på anden måde artskender, vil vi i Naturpark Mølleåens sekretariat gerne vide, om du ønsker at deltage. Send os en mail med din titel i emnefeltet. Fx ”artskender” eller ”fagperson”.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest