Naturstyrelsen ønsker ikke græsning i Sækken og Sortemosen

Det store projekt med et samlet område til græssende dyr er stødt på problemer på flere fronter. Naturstyrelsen ønsker ikke græsning i Sækken og Sortemosen.

Furesø Kommune og DN Furesøs store projekt med et sammenhængende indhegnet område til græssende dyr ved Farum Sø er stødt på problemer på flere fronter.
En underskriftsindsamling er iværksat for at forhindre en indhegning af Baunesletten i Værløse, og Naturstyrelsen stiller sig på bagbenene i forhold til at have græssende dyr i de vigtige naturområder Sækken og Sortemosen.
Forstfuldmægtig Charlotte Mølgaard har ingen kommentarer til dialogen med Furesø Kommune og DN Furesø.
Oplysninger fremgår af et mødereferat fra den 24. januar. Mødet blev arrangeret på baggrund af et tidligere svar fra Naturstyrelsen.
– NST (Naturstyrelsen) præciserede på mødet, at man efter afsendelse af brevet var blevet betænkelige ved græsning i vådområdet Sækken, da der her er en af landets eneste forekomster af planten Grenet Star, og man var betænkelige ved om græsning kunne påvirke bestanden negativt. NST er fortsat åben for, at et mindre areal af statens skovområde kan indgå i en hegning ved Baunesletten, da skoven kan fungere som læ for dyrene. Dette kan f.eks. være et mindre skovareal på højbund, står der i mødereferatet.
Naturstyrelsen satte for en del år siden gang i en del undersøgelser frem imod udpegelsen af Ryet Skov til Urørt Skov, hvilket er ved at blive forberedt. I den forbindelse så Naturstyrelsen intet behov for græssende dyr.
Ifølge mødereferatet oplyste Naturstyrelsen derfor følgende:
– At et sådant projekt ikke på nuværende tidspunkt harmonerer med NST’s overordnede prioriteringer for græsning i urørt skov og fordi, der er meget selvorganiseret friluftsliv i Ryget Skov, hvis muligheder vil blive påvirket negativt af en hegning og udsætning af store planteædere. Når NST havde skrevet til kommunen, at der ikke er registreret græsningskrævende arter på arealerne, så var det ud fra præmissen: de sjældne arter, som var baggrunden for, at arealerne blev udpeget til urørt skov.
Naturstyrelsen er i gang med et græsningsprojekt ikke langt fra Ryet Skov. Det er området Klevads Mose, som i fremtiden skal have græssende dyr i indhegning.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

2 kommentarer til “Naturstyrelsen ønsker ikke græsning i Sækken og Sortemosen”

 1. Skal op til 8 dyr tildeles 10% af kommunens samlede areal, ja det er ramme alvor at kommunalbestyrelsen vil fjerne de to-benedes udfoldelser omkring Farum Sø. Og tilmed støtte at 8 dyr sluger min.1 mio årligt i driftsudgifter.
  Det uanset at kommunale udgifter presses i fremtiden, dels med øget investeringsbehov i klimatilpasning, dels med stigende udgifter til velfærd generelt, alt i mens tusinder af to-benede føler sig omgivet af indhegning i det fri og får deres livskvalitet beklikket. Men værst af alt kommer dette forslag med de 8 dyr, i en tid hvor den kommunale skoledrift udsættes for besparelser. Hvordan vil kommunalpolitikerne forsvare at børn og unge nedprioriteres, og hvorfor skal de mange tusinde borgere, der jævnligt får sig et pust ved Baunesletten og naturen omkring Farum Sø, tilsidesættes. Der er noget helt galt med proportionerne, og ikke mindst prioriteringerne ,ved forslaget om græsning af 8 dyr.

  Tak NST fordi I også vægter de to-benedes friluftsliv.

 2. Carsten Juel

  Hovedargumentet bag Naturstyrelsens noget valne holdning til græsningsprojektet synes at være, at det ikke passer ind i deres egen planlægning. Naturstyrelsen arbejder netop med afgræsning andre steder (Klevads Mose er nævnt), så hvorfor ikke her?
  Den sjældne grenet star er en lyskrævende plante, der netop vil have godt af afgræsning. Sækken er ved at gro til, så noget må der gøres for at redde denne art.
  Naturstyrelsen skriver, at der ikke er græsningskrævende arter i området. Men det skyldes jo netop at området er alt for tilgroet og mørkt, så græsningskrævende arter er forsvundet. De kan dog genindvandre, hvis vi gør noget.

Der er lukket for kommentarer.