Nicholas, Mickey og Erik skal styre fodboldklasse

Erik Hofman Bang, Nicholas Lind Trier og Mickey Nielsen skal styre den kommende Fodbold Fulton-klasse på Lyngholmskolen. Pressefoto.

Lyngholmskolen har udpeget det hold, som efter sommerferien skal styre den nye Fodbold Fulton-klasse.
Nicholas Trier er i forvejen lærer på Lyngholmskolen. Han er uddannet i linjefagene idræt, dansk og specialpædagogik.
Erik Hofman Bang er også lærer på Lyngholmskolen. Han har en Master of Sport Science”, og har herefter videreuddannet sig til lærer på Københavns professionshøjskole med linjefagene Matematik, Madkundskab og Idræt. Under sine studier har han taget en UEFA B-licens fodboldtræneruddannelse og har i en periode været professionel fodboldspiller med et ophold i udlandet.
Mickey Nielsen har en bachelor i idræt fra Københavns universitet, og har fem års socialpædagogisk erfaring med hvordan idræt, og specielt fodbold, kan anvendes som miljø for inklusion, trivsel og læring for det enkelte barn eller den hele klasse. Mickey har spillet fodbold på divisionsniveau og er i dag spillende assistenttræner for Skjold Birkerød.

Få pladser tilbage i den kommende 6. klasse
Fodbold Fulton-klassen starter op efter sommerferien. Det bliver for 6. klasse. Den får samme tydelige rammer og regler som på en fodboldbane. Tre lærere, der underviser eleverne i alle fag, og to lærere i alle timer for at sikre en differentieret undervisning. Inddragelse af fodbold i undervisningen. Fælles fodboldtræning i skoletiden og en klasse, der samtidig er et fodboldhold. Lærere, der samtidig er fodboldholdets trænere. Det er i al sin enkelhed rammen. Pensum er det samme som i et hvert andet udskolingsforløb, og derfor er elevernes adgang til videre ungdomsuddannelse også præcis den samme.
Målet er netop en stærk faglighed, fodbold er blot det middel, der skal få eleverne til at nå deres faglige mål.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest