Her er Plejehjemmet Lillevangs nye bestyrelse i Furesø

Furesø Kommunes største plejehjem Lillevang har fået en bestyrelse. Den består af Morten Brynitz, Michael Schmidt, Karen Gram, Britta Lindeberg, Inge Storm, Linda Bredahl og Arne Rask Foto: Furesø Kommune

Furesø Kommune tyvstarter på regeringens tanker om bestyrelser på plejehjem. I juni 2023 besluttede Furesø Byråd at etablere en bestyrelse på kommunens største plejehjem Lillevang. I november var der valg. I januar 2024 blev første møde afholdt.

En toårig prøveperiode
Det politiske udvalg Ældre og Sundhed besluttede i juni 2023, at der i en toårig prøveperiode skal være en bestyrelse på Furesøs største plejehjem Lillevang. Dermed tyvstarter Furesø Kommune de kommende år på nogle af de tanker, der ligger i regeringens nye ældreudspil.

– I Furesø Kommune vil vi gerne være pionerer, når det gælder innovation og forbedringer inden for ældreomsorgen. Indførelsen af en dedikeret bestyrelse for Lillevang Plejehjem markerer begyndelsen på en ny måde at involvere borgere og pårørende i driften og udviklingen af kommunale plejehjem, siger Lars Carstensen (C), formand for Ældre og Sundhed.

Valg i efteråret
Der var valg til bestyrelsen den 22. november 2023. Her blev fem medlemmer valgt: Morten Brynitz og Michael Schmidt, som begge er pårørende til beboere på plejehjemmet; Karen Gram, som er repræsentant for civilsamfundet og formand for Lillevangs venner; Britta Lindeberg, som er udpeget af byrådet; og Inge Storm, som er udpeget af Seniorrådet. Linda Bredahl og Arne Rask blev suppleanter.

Første møde i januar
Den 30. januar afholdt bestyrelsen sit første, konstituerende møde. Inge Storm blev valgt som formand, mens Morten Brynitz blev valgt som næstformand. Plejehjemmet Lillevangs leder Connie Ellekjær Hjorth deltog også.
-Vi har afholdt et godt og energifyldt møde. Det var præget af stor interesse og virkelyst for Lillevang. Ideerne på mødet tog udgangspunkt i et ønske om at bidrage til at skabe tid og overskud til det vigtigste arbejde, støtte til vores personale og derigennem skabe omsorg og livskvalitet for beboerne, siger Connie Ellekjær Hjorth, leder af Magnoliehaven på Lillevang

Et tæt samarbejde
– Bestyrelsen vil indgå i tæt samarbejde med ledelsen om at udpege og udvikle de temaer, som kan gøre den største forskel for hverdagen på Lillevang. Bestyrelsen vil bl.a. andet tage udgangspunkt i pårørendeundersøgelsen fra 2023, fortæller Lene Bang (A), næstformand i Ældre og Sundhed.
Planen for det videre arbejde lægges på næste bestyrelsesmøde, som finder sted d. 12. marts.
Modellen for bestyrelsen evalueres i udgangen af 2024 med henblik på at justere på rammerne til bestyrelsens arbejde for 2025.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest