Skolelandbruget får bedre faciliteter

Johnny Skjoldborg Krog og Skolelandbruget kan se frem til bedre faciliteter.

Furesø Kommune har bevilget 4 millioner kroner til bedre toiletforhold og personalefaciliteter samt et værksted på Skolelandbruget. Nu er midlerne frigivet af Økonomiudvalget. 
– Det er godt, fordi Skolelandbruget kan rumme flere børn end i dag. Faciliteterne på Skolelandbruget har ikke været særligt gode. Der mangler et undervisningslokale og ordentlige toiletforhold. Så med denne bevilling er der tale om en modernisering af stedet, forklarer Muhammed Bektas (A), formand for Børn- og Skoleudvalget.
Det er også tanken, at Skolelandbruget kan benytte faciliteter på Ellegården, hvor der etableres kontorer til Familiehuset.  

Glenns særlige kompetencer kommer bedre i spil
Når man har en pædagog ansat med særlige kompetencer, kan man lige så bringe dem i spil. Glenn Hartmann Thomsen er nemlig uddannet Karetmager. Han skal bringe sine evner i spil sammen med Skolelandbrugets talenter. 
I den nærmeste fremtid skal arkitekter komme med en plan for bedre toiletforhold på Skolelandbruget, men også for etablering af et værksted i den gamle garage mellem Skolelandbruget og Solhøjgård Fritidshjem.
Det er tanken, at Glenn skal stå for værkstedet. Her skal vores talenter prøve kræfter med forskellige håndværk. Skolelandbruget skal bruge værkstedet om formiddagen, og så deler vi det med Solhøjgård, som kan bruge det om eftermiddagen, forklarer Johnny Skjoldborg Krog, leder af Skolelandbruget.

Den anden del af planen blev en nødvendighed i takt med det stigende besøgstal.
-Vi har et lille toilet til personalet og 200 daglige besøgende. Det går ikke i længden. Der bliver indrettet et handicaptoilet med indgang fra bagsiden af bygningen, og lige ved siden indrettes der bedre personalefaciliteter, fortæller Johnny Skjoldborg Krog.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest