Børn skaber kunst og venskaber gennem leg

Børn på turen til Hareskov skaber kunstværker med materialer fra naturen.

En klar forårsdag i april tog 5 børnehavebørn fra Børnehuset Ryet til Hareskoven. De skal snart starte i Lille Værløse FFO. På skovturen mødtes de med børn fra andre børnehaver, som også skal starte i FFO’en. Turen i skoven var en del af et forløb, som hjælper børnene med at forberede sig på det nye, der venter, og give en tryg overgang fra børnehave til FFO og skole.
Gennem de sidste måneder har de 5 børn fra Børnehuset Ryet haft besøg af voksne fra Lille Værløse FFO, og de har været på besøg på FFO’en, fortæller dagtilbudsleder Trine Fromberg:
– Det er forskelligt, hvad børnene tænker om at skulle starte i FFO. For nogle er det spændende og for andre mere overvældende. For at det ikke bliver for overvældende i starten, forbereder vi børnene ved at have et stærkt overgangsarbejde, så de får kendskab til de nye kammerater, voksne og en fælles viden at stå på i det nye, før de starter i FFO, fortæller Trine Fromberg.
Overgangsforløbet er tilrettelagt i samarbejde mellem medarbejderne i dagtilbuddene Espebo, Nørreskoven og Ryet samt Lille Værløse FFO. I forløbet har børnehaverne og FFO’en arbejdet med temaet ”fantasivæsener”. I skoven skulle de lave landart – en kunstretning, hvor værket skabes i naturen.
Det ene fantasivæsen, som børnene fik skabt, hedder Skovånden. Den kan flyve, skyde med kongeslanger og gøre sig usynlig. Lucas fra Espebo Børnecenter skabte Skovånden sammen med de andre børn og syntes, at ”dens mange arme ligner slanger”.
Det andet fantasivæsen, som børnene skabte, hedder Skovmuspindsvinblad. Den kan klatre, hoppe højt og skyde med bomber.
Elvira fra Ryet Børnehus sagde efterfølgende under frokosten: 
– Bare den kunne skyde med muffins, så kunne vi spise kage hele tiden.
Børnehusenes og FFO’ens samarbejde er bl.a. blevet styrket gennem et projekt finansieret af LEGO-fonden. Her har medarbejderne arbejdet med en legende tilgang til læring, som et fælles udgangspunkt i overgangsarbejdet. Den legende tilgang til læring peger ind i Furesø Kommunes lærings- og dannelsessyn.
– Vi har også de sidste par år afprøvet at have en kendt voksen med fra børnehaven i de første seks uger i FFO’en, for at gøre det så trygt som muligt for børnene, så de kan bruge deres energi på at danne relationer til deres nye kammerater, forklarer Trine Fromberg.
I hele Furesø samarbejder børnehaver, FFO’er og skoler i disse måneder om, at børnene får en god overgang til skolen.

Fakta
De børn, der til august skal starte i skole, flytter i FFO enten den 1. februar eller den 1. maj.
Undersøgelser viser, at det – langt ind i skoletiden – har betydning for børns læring og trivsel, hvis de ikke trives ifm. skolestarten. Derfor har det stor betydning at skabe et trygt overgangsforløb for børnene.
Børnenes kunstværker, ”Skovånden” og Skovmuspindsvinblad kan ses ved Gnisten i Hareskoven indtil 2. maj.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest