Pavillonerne sættes ind for at lette presset på specialtilbud

Stavnsholtskolens ledelse er i gang med rekruttering af arbejdskraft til det kommende specialtilbud.

Furesø Kommune etablerer et nyt tilbud til børn med nedsat funktionsevne i 5-7 års alderen.
Presset på specialområdet stiger og stiger. I Furesø Kommune er man nået til et punkt, hvor man ikke kan finde pladser til alle børnene med behov for specialtilbud.
Det er ikke lykkedes at finde et egnet skoletilbud til 4 børn med meget vidtgående specialundervisningsbehov. I processen er muligheden for at købe tilbud i andre kommuner blevet undersøgt, men der er modtaget afslag fra op til 12 eksterne specialskoletilbud for visse af børnene.
Furesø kommune er forpligtet via lovgivning til at stille et relevant skoletilbud til rådighed for disse børn.
Børnehaven Humlehaven, som er et specialtilbud, har længe kørt med overbelægning. Børnehaven har en grundkapacitet på 15 børn, men har længe rummet 20 børn. De ni af dem starter i skole til august.
Det er ikke lykkedes at finde et tilbud til fire af børnene. Derfor indstiller forvaltningen, at der opføres pavilloner beliggende i området hvor Stavnsholtskolen, Humlehaven og Stavnsholt Børnehus ligger tæt på hinanden. Her skal der være plads til 15 børn i specialtilbud.
Projektet forventes, at koste 3,3 mio. kr. til etablering samt leje af pavilloner.
Til gengæld vil der være en besparelse ved at anvende eget tilbud frem for eksterne specialskoler for op til 15 elever i form af befordring og ekstern bygningsdrift. Forvaltningen vurderer, at denne besparelse fra 2026 kan dække hele den løbende drift på 1.3 mio. kr., og indtil da finansieres driften ved omprioriteringer inden for skoleområdets budgetramme.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *