Powers genvalgt som folketingskandidat

Matilde Powers (I midten) er genvalgt som folketingskandidat for Egedalkredsen, som omfatter Egedal og Furesø Kommune. Privatfoto.

Mellem hvert folketingsvalg skal folketingskandidaterne genvælges af kredsen. For socialdemokraten Matilde Powers skete det uden modkandidater i Egedalkredsen.
Det tidligere byrådsmedlem i Furesø blev valgt som folketingskandidat op til folketingsvalget i 2022. Dengang i kampvalg med et andet byrådsmedlem Muhammed Bektas. Matilde Powers fik et overordentligt godt valg og blev Medlem af Folketinget.
Den første tid er gået med at forhandle forebyggelsesforliget. Nu venter nye opgaver. Der bliver nok at se til. 
– De vigtigste arbejdsopgaver, der ligger forud for mig i år, er først og fremmest en ny sundhedsstruktur. Til sommer kommer sundhedsstrukturkommissionen med deres anbefalinger til, hvordan vi kan sikre bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, så vi undgår at borgere bliver tabt i den nuværende Bermudatrekant mellem hospital, kommune og praktiserende læge, og så vi sikrer mere volumen og kvalitet i det nære sundhedsvæsen – tæt på borgerne. Det bliver for mig at se en af de vigtigste opgaver, der skal løses i sundhedsvæsenet de næste mange, mange år. Derfor vil jeg også gå til det arbejde med både ydmyghed og stor alvor, fortæller Matilde Powers.
Et andet område ligger hende på sinde. Det handler om kvinders rettigheder.
– En anden vigtig opgave er en ny abortlov. Det er 50 år siden, vi sidst lavede ændringer i forhold til abort, så det er virkelig på tide. Sundhedsvidenskaben og kulturen har ændret sig meget de sidste 50 år, og det skal selvfølgelig også afspejles i kvindernes ret til at bestemme over deres eget liv og egen krop, forklarer Matilde Powers.
Matilde Powers er uddannet sygeplejerske og har arbejdet som konsulent med opgaver indenfor forebyggelse for børn og unge. Også dette kommer i spil.
– Sidst på året kommer Trivselskommisionen med anbefalinger til, hvordan vi kan fremme børn og unges trivsel. Det er helt afgørende, at vi får handlet på den øgede mistrivsel, vi ser, særligt blandt unge piger. Men det bliver heller ikke en nem opgave, for det er svært at pege på årsagerne til denne udvikling. Jeg tror, at vi skal have meget mere fokus på, hvad skærmen og de sociale medier gør ved vores børns hjerner, og på hvordan vi får flere unge tilbage i sunde fællesskaber i fritidslivet og klubber, siger Matilde Powers.


Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest