RV – Hent ældreplejere i Sydeuropa

Radikale Venstres byrådsmedlemmer Anders Medum Groth og Tine Hessner stiller forslag om, at Furesø Kommune skal hente arbejdskraft til ældreområdet i Sydeuropa og opkvalificere dem med uddannelse og sprogkurser.

Radikale Venstres byrådsgruppe, Tine Hessner og Anders Medum Groth, stiller et radikalt forslag ved næste byrådsmøde. De vil have Furesø Kommune til at gøre som Lolland Kommune og hente arbejdskraft til ældreområdet i udlandet.
Kommunernes Landsforening spår i en prognose, at der vil mangle 17.000 arbejdere til ældresektorens arbejdsstyrke i 2030. Den tendens vil naturligvis også ramme Furesø Kommune, hvor man allerede mærker presset.
Lolland Kommune er gået nye veje. De henter arbejdskraft udenlands og opgraderer med sprogkurser og anden uddannelse. Det vil Furesø Radikale Venstre gerne have Furesø Kommune til at følge op på.
– Der kommer flere plejekrævende ældre og man kommer ikke uden om, at der bliver brug for mere kvalificeret arbejdskraft i ældresektoren. Man kan komme langt med at lave strukturelle tiltag. Vi ser gerne, at man kigger på at hente international arbejdskraft og lave uddannelsesprojekter og sprogkurser for at sikre de ældre den rette pleje, siger Tine Hessner.
Anders Medum Groth kommer fra Rødby og har kig på Lolland Kommunes tiltag på området.
– På Lolland har man kigget ud i Europa. Der er strukturel ungdomsarbejdsløshed i Spanien og Portugal. Nogle af dem har erfaring indenfor ældreområdet. Det er et spørgsmål om at bruge den arbejdskraft, som kan findes indenfor EU’s grænser, siger Anders Medum Groth.

Radikale Venstre har ikke en plads i Ældre & Sundhedsudvalget og stiller derfor forslaget direkte i byrådet. Her kommer ordlyden i forslaget.
– Radikale Venstre foreslår derfor, at vi i Furesø sætter gang i et arbejde, hvor vi lader os inspirere af et projekt fra Lolland kommune, hvor man med succes gennem flere år har rekrutteret medarbejdere til området fra bl.a. Spanien, Italien og Norge. Projektet går kort fortalt ud på, at udlændingene først deltager i online sprogkurser i deres eget land, for senere at lande på sprogskole i Danmark til et intensivt sprogforløb. Derefter møder de borgerne. De får betalt sprogkurset og får løn som ufaglært SSH imens. Ansøgerne har alle en tidligere erfaring fra sundhedsvæsenet at trække på, og der er gode erfaringer med at fastholde medarbejderne i kommunen efter endt uddannelse.
Radikale Venstre ønsker at sagen overgår til ÆSU med ønsket om at kvalificere den og tilpasse den til behovet og mulighederne i Furesø, så vi på den lange bane kan sikre kvalificeret arbejdskraft til vores ældreplejeområde.

Facebook
Reddit
Twitter
LinkedIn
Pinterest

1 kommentar til “RV – Hent ældreplejere i Sydeuropa”

  1. Alle forslag til bedre ældrepleje modtages med tak. Men det bedste RV kan gøre lige nu, er at sikre bedre rammer og flere ressourcer på ældreområdet. Gode vilkår på ældreområdet er under kategorien “need to have”.

Der er lukket for kommentarer.